Ayrılık Davası

Ayrılık davası, boşanmak istemeyen ama beraber de yaşamak istemeyen eş için düşünülmüş bir yoldur. Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma dilerse de ayrılık davası açabilir. Dolayısıyla kanun, ayrılık davası açılabilmesi için boşanma davası açmaya hakkın bulunmasını zorunlu kılmıştır. Aksi takdirde dava reddolunacaktır.

Ayrılık davasında yetkili mahkeme, boşanma davasında olduğu gibi, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son altı aydan beri beraber oturdukları yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Aile Mahkemesi’dir.

Ayrılık davası neticesinde ayrılığa karar verilirse, bir süre belirlenir. Bu süre, 1 yıl ile 3 yıl arasında bir süredir. Süre tamamlandığında, karar kendiliğinden ortadan kalkar. Ortak hayatın yeniden kurulamaması nedeniyle boşanma davasında olduğu gibi, 3 yılın sonunda ortak hayat hala kurulamamışsa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.