Evlenme

Evliliğin Genel Hükümleri

Evlenen Kadın Hangi Soyadını Kullanabilir? Evliliğin genel hükümleri kapsamındaki konulardan birisi, kadının hangi soyadını kullanabileceğidir. Türk Medeni Kanunu md. 187 hükmü, bu konuyu düzenlemektedir: III. Kadının soyadı Madde 187- Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki…

Kaç Yaşında Evlenilebilinir? 16, 17, 18 Yaşlarında Evlenmek Mümkün müdür?

Kaç Yaşında Evlenilir? Mevzuatımızda evlenme ehliyetinin koşulları Türk Medeni Kanunu madde 124-128 arasında düzenlenmiştir. Evlenme engelleri ile bir kısım bilgiyi şu sayfada anlatmıştık. Evlenme ehliyetinin koşullarından birisi yaştır. Yaşı düzenleyen TMK madde 124: I. Yaş Madde 124- Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını…

Evlenmenin Şartları, Evlenme Engelleri, İddet Müddeti ve Batıl Olan Evlenmeler

Kimler Evlenebilir? 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu İkinci Ayırım’da, Evlenme Ehliyeti ve Engelleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda kimlerin evlenebileceği hakkında temel bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Evlilik müessesesinin önemi nedeniyle yasa, evlenenlerde bir takım şartların, niteliklerin bulunmasını emretmiştir. Evlenme ehliyetine sahip olabilmek için şu niteliklere sahip olmak gerekir: 18 yaşını doldurmuş erkek veya kadın için irade beyanları yeterlidir….

Evlenme ile Türk Vatandaşlığının Kazanılması

Evlenme ile Türk Vatandaşlığını Kazanabilmek için Gerekli Şartlar Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanmak, evlenmenin salt kendisiyle mümkün değildir. Yani evlenme anında yabancı kişi, Türk vatandaşı olmaz. Ancak evliliğin üç yıldan beri devam ediyor olması halinde yabancı eş, Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuruda bulunma hakkına sahip olur. Başvuruda bulunmak için gerekli unsurlar kanunda sıralanmıştır: a) Aile…

Evlilik Birliği İçerisinde Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi

Türk Medeni Kanunu’na göre evlenme ile evllilik birliği kurulmuş olmaktadır. Bir sözleşme olması nedeniyle de evlilik, taraflara haklar ve sorumluluklar yükler. Temel olarak eşler, evlilik birliğinin mutluluğunu beraberce sağlamak ve varsa çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine birlikte özen göstermek zorundadırlar. Eşlerin birbirlerine sadık kalmaları ve birbirlerine yardımcı olmalarının yanısı sıra evlilik birliğinin önemli unsurlarından birisi de,…

Aile Konutu Şerhi

Aile konutu, eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları mekandır. Türk Medeni Kanunu’nda tanıma sahip olmayan aile konutunun Yargıtay kararları da baz alındığı, şu nitelikleri mevcuttur: Eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, Acı, tatlı günlerini yaşadıkları, Yaşam faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları, Müşterek yaşamları için ayrılan, Aynı konutta iki tarafın da yaşama hakkını güvenceye alan, Fiilen kullanılan, Ailenin…