Avukat Erdem Akçay

Evlenme

Ocak 13, 2015

Şeyma Hanım’ın sorusu: 16 yasinda hamile olan bir kişi olağanüstü bir durumdan mı yararlanıyor ? Hakim kesin izin verir mi ve kamu davası açıyor mu yaşı küçük olduğu için? Yanıt: 16 yaşını dolduranların hangi şartlarda evlenebileceğini bu konuda bulabilirsiniz. Yasa, “hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının…

Aralık 23, 2014

Mehmet Bey’in sorusu: Evlilik için sağlık raporunun alınması için her iki bireyinde aynı sağlık kuruluşuna başvurma gibi bir mecburiyet var mı? Ben Nevşehir’de görev yapmaktayım. Nişanlım ise Kütahya’da bulunduğumuz yerlerden rapor alabilirmiyiz? Yanıt: Aynı yerden sağlık rapor alınması mecburi değildir. Şartları uyan her sağlık merkezinden raporu alabilirsiniz.  

Kasım 3, 2014

Evlenme ile ilgili yaş hesabı konusunda çokça soru gelmesi nedeniyle, örnekle konuyu detaylandıracağız. Kaç yaşındayım? Yasalara göre kişi, belli bir yaşı doldurmuş kişi olarak belirtilir. Örneğin, Türk Medeni Kanunu madde 124/1 der ki; Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Görüldüğü üzere yasa, 17 yaşında ya da 18 yaşında dememekte, doldurulan yaşı kullanmaktadır. Kişinin doldurduğu…

Ağustos 14, 2014

Türk Medeni Kanunu madde 142, evlenme törenin ne suretle yapılacağını ve evlenmenin hangi anda gerçekleştiğini belirlemektedir. Madde metni şu şekildedir: 2. Törenin şekli MADDE 142.- Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorar. Evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda oluşur. Memur, evlenmenin tarafların karşılıklı rızası ile kanuna uygun olarak yapılmış olduğunu açıklar….

Ağustos 5, 2014

Buse Hanım’ın sorusu: Merhaba. Benim kızım 16 yaşını doldurmus bulunmaktadır. 17’sinden gün almaktadır. Kızım yaklaşik 3 ay önce tecavuze uğrayıp intihar etmiştir. Bu konuyla ilgili dava açılmıs bulunmaktadir. Kızım suan kültürü ve maddi durumu iyi bir askeri görevliyle gönül ilişkisi yaşamaktadır. Ve başına gelen olaylardan haberi vardır. Evlenmek istemektedirler. Eiimim ve benim bu evliliğe onayımız…

Ağustos 5, 2014

Fetih Bey’in Sorusu: Sevgilim normalde 18 yaşını doldurmak üzere ama kimlikte 1 yaş küçük yazdırılmış. Kimliğe göre 17 yaşını dolduracak. 17 yaşını doldurup 18 den gün aldığı zaman evlenebilir miyiz. Yoksa ailesinin izni gerekiyor mu? Evlenebilirsek sıkıntı olur mu? Herhangi bir ceza işlemi uygulanır mı? Yanıt: 17 yaşını doldurunca ana babasının izni ile ya da…

Eylül 2, 2013

Sayın Hakan’ın sorusu: “Nişanlım 16 yaşını doldurdu, 17’den 5 ay gün aldı. Anne ve babası ayrı. Babaannesini yanında kalıyor. Evlenmemiz için hakim kararı gerekiyormuş. Babaannesi böyle bir dava açabilir mi? Bu arada anne ve babasının daha resmi nikahı var. Ya da biz düğün yapsak ceza alır mıyız? Teşekkürler.” Cevap: Evlenme kapsamında yaş ile ilgili olarak…

Temmuz 23, 2013

Sayın Ebru’nun sorusu: Eşimin ailesi 4 yıldır benimle görüşmüyor. Ben kesinlikle saygıda kusur etmediğim, suçsuz olduğum halde eşim boşanmamız gerektiğini düşünüyor. Kesinlikle boşanmak istemiyor. Başka hiçbir sorunumuz yok ama mantıklı olanın bu olduğunu söylüyor. İşin içinden çıkamıyoruz. Boşanmak için değil de bu sorunumuzun çözümü için hakimin müdahalesini isteyebilir miyiz? Cevap: Sayın Ebru, evlilik birliği içerisinde…

Temmuz 17, 2013

Evlenme ile Türk vatandaşlığını kazanmak, evlenmenin salt kendisiyle mümkün değildir. Yani evlenme anında yabancı kişi, Türk vatandaşı olmaz. Ancak evliliğin üç yıldan beri devam ediyor olması halinde yabancı eş, Türk vatandaşlığını kazanmak için başvuruda bulunma hakkına sahip olur. Başvuruda bulunmak için gerekli unsurlar kanunda sıralanmıştır: a) Aile birliği içinde yaşama, b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak…

Haziran 20, 2013

Türk Medeni Kanunu’na göre evlenme ile evllilik birliği kurulmuş olmaktadır. Bir sözleşme olması nedeniyle de evlilik, taraflara haklar ve sorumluluklar yükler. Temel olarak eşler, evlilik birliğinin mutluluğunu beraberce sağlamak ve varsa çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine birlikte özen göstermek zorundadırlar. Eşlerin birbirlerine sadık kalmaları ve birbirlerine yardımcı olmalarının yanısı sıra evlilik birliğinin önemli unsurlarından birisi de,…

Mayıs 31, 2013

Soru: Evli kadının yapabileceği meslekler nelerdir? Cevap:  Öncelikle sorunun soruluş şekli hatalıdır. Anayasa tarafından koruma altına alınmış eşitlik ilkesi gereği bu türdeki sorularda, “erkek” ya da “kadın” diye sormamak, doğrudan “eş” diye sormak doğru yöntemdir. Dolayısıyla soruyu, “evli kişilerin yapabileceği meslekler nelerdir?” şeklinde düşünerek cevap vermek, yerindedir. Türk Medeni Kanunu md.192 konuyu; Eşlerden her biri,…

Mayıs 15, 2013

Evlilikte sıkça karşılaşılan sorunlardan birisi de, kadının evliliği sürecindeki çalışma hayatıdır. Özellikle ataerkil yapılı toplumlarda kadının çalışması ya da yapacağı işi seçmesi, kocanın iznine bağlı gibi görülmektedir. Şüphesiz ki bu durum, kadının ekonomiye katkıda bulunmasını, ekonomik bağımsızlığını, kendini geliştirmesine engel olmakta ve kadının aile içerisinde kocaya bağlı olarak yaşamasına neden olmaktadır. Anayasa tarafından koruma altına…

Mayıs 15, 2013

Evliliğin genel hükümleri kapsamındaki konulardan birisi de, kadının hangi soyadını kullanabileceğidir. Türk Medeni Kanunu md. 187 hükmü, bu konuyu düzenlemektedir. Hükümle kadın, evlenmenin gerçekleşmesiyle eşinin soyadını alır. Ancak eğer kadın, eski soyadını da kullanmak istiyorsa, evlendirme memuruna ya da evlenmenin arından nüfus idaresine yapacağı yazılı bir başvuruyla önceki soyadını, kocasının soyadının önünde kullanabilir. Kadın eğer…

Mayıs 14, 2013

Aile konutu, eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve düzenli yerleşim amacıyla kullandıkları mekandır. Türk Medeni Kanunu’nda tanıma sahip olmayan aile konutunun Yargıtay kararları da baz alındığı, şu nitelikleri mevcuttur: Eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdikleri, Acı, tatlı günlerini yaşadıkları, Yaşam faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları, Müşterek yaşamları için ayrılan, Aynı konutta iki tarafın da yaşama hakkını güvenceye alan, Fiilen kullanılan, Ailenin…

Mayıs 8, 2013

Butlan nedeniyle iptali istenebilecek evlenmeleri Mutlak Butlanla Batıl Olan Evlenmeler ve Nisbi Butlanla Batıl Olan Evlenmeler konularında açıklamıştık. Bazı sebeplere dayanarak ise butlan talebinde bulunulamaz. Bu sebepler: Kadının bekleme süresi bitmeden evlenmesi, evlenmenin butlanını gerektirmez. Önceki evliliği sona eren eşin, iddet müddeti olan 300 günü beklemesi ve sonra yeni bir evlilik yapması gereklidir. Bu hükme uyulmadan…

Mayıs 8, 2013

Nisbi butlan nedeniyle evlenmenin iptali davası açabilmek için gerekli sebepleri kanun sıralamıştır. Bunlar: Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk, Yanılma, Aldatma, Korkutma, Yasal temsilcinin izni bulunmadan evlenme Nisbi butlan nedeniyle evlenmenin iptali davası açabilecek olanlar, eşler ve yasal temsilcidir. Eşlerin dayanabileceği nedenler: Evlenme sırasında geçici olarak ayırt etme gücüne sahip olmadığını belirten eş, evlenmenin iptalini dava…

Mayıs 8, 2013

Türk Medeni Kanunu, aşağıda listelenmiş hallerde evlenmelerin mutlak butlanla batıl olduklarına hükmetmiştir: Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması, Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması, Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması, Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması. Evlenme Engelleri: Kimler Evlenemezler? ve Kimler Evlenebilir? konularda değindiğimiz evlenme…

Mayıs 8, 2013

Bazı evlenmeler, yasanın aradığı şekil unsurlarına sahip olarak meydana gelmiş olduğu halde sonradan ortadan kaldırılabilme ihtimaline sahiptirler. Türk Medeni Kanunu, batıl olan evlenmelerle ilgili olarak Mutlak Butlan ve Nisbi Butlan olmak üzere iki tür ayrıma gitmiştir. İleriki yazılarımızda bu konulara değineceğiz. Butlan kararının özellikleri: Batıl bir evlilik ancak  hâkimin  kararıyla sona erer, Mutlak butlan hâlinde…

Mayıs 7, 2013

Evlenmeden önce ya da sonra evlenecek olanlar ya da evli olanlar mal rejimi sözleşmesi yapabilirler. Usul ve esasına daha sonra ayrıntılı olarak değineceğimiz mal rejimi seçiminin, evlenme başvurusu esnasında yapılması mümkündür. Evlendirme Yönetmeliği’nce bu kapsamda belirlenmiş kurallar şu şekildedir: Taraflar evlenme başvurusu sırasında, hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak bildirebilirler. Tarafların ehliyet niteliklerine göre, gerektiğinde…

Mayıs 6, 2013

Evlenmenin hangi anda gerçekleştiğini belirlemek, başlıktaki sorunun da cevabını vermektedir. Evlenme töreninde evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorar. Türk Medeni Kanunu md. 142’ye göre evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda oluşur. Maddeden anlaşılması gereken; evlenmenin, evleneceklerin evlendirme memurunun sorusuna olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda artık gerçekleşmiş olduğudur. Tanıkların olması, onların beyanları, deftere…

Mayıs 6, 2013

Şekle bağlı bir akit olan evlenme, evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılır. Evlenme törenlerinde kimlerin şahit olabileceği konusu Evlendirme Yönetmeliği md. 28’de düzenlenmiştir.  Düzenlemede; “Şahit olabilmek için ergin ve mümeyyiz olmak ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır. Görüşleri itibarıyla mümeyyiz olmadıkları ve evlenecek tarafı tanımadığı anlaşılanlar şahitlik yapamazlar….

Mayıs 6, 2013

Esas olarak evlenme törenleri, ilgili makamlarca evlenme törenleri için tahsis edilmiş olan resmi yerlerde yapılır. Ancak bu, mutlak bir kural değildir. Tarafların isteğinin olması halinde evlenme töreni, ikametgahlarda(evlerde), özel bina ve salonlarda(düğün salonları gibi), eğer taraflar ya da taraflardan birisi tutuklu veya hükümlü ise Cumhuriyet Savcısılığı’ndan izin alınmak suretiyle ceza veya tutukevinde, baştabibin veya hastane…

Mayıs 6, 2013

Evlenme için başvuruda bulunmuş kişilerin evlenmeye ehil olmamaları ya da evlenmelerine engel bir neden olması halinde ilgili kişi, yazılı olarak evlenmeye itiraz edebilir. İtirazın en geç evlenme gününden önceki günün mesai saati bitimine kadar yapılması şarttır. Bu zamandan sonra yapılan itirazlar geçerli olmayacaktır. Filmlerde izlediğimiz şekilde, evlenme töreni anında bir kişinin çıkıp “Bunlar evlenemezler” şeklinde…

Nisan 30, 2013

Evlenme başvurusu, birbiriyle evlenecek kadın ve erkeğin birlikte, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna yapılır.  Başvuru sözlü ya da yazılı olarak yapılabilir.  Evlenme başvurusu yapanlar ayrı ayrı olarak şu belgeleri sunmak zorundadırlar: İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi, Nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneği, Önceki evliliği sona ermişse, evlenmenin sona erdiğine ilişkin belgeyi, Başvuru yapan…

Nisan 22, 2013

Türk Medeni Kanunu’nca evlenme engelleri kapsamında düzenlenen “kadın için bekleme süresi”, kadınların evlenmeleri hususunda özel bir düzenlemedir. Hükme göre evlilik her ne suretle sona ermiş olursa olsun, önceki evliliğinin sona ermesinden itibaren belirli bir süre içerisinde kadının evlenmesi yasaklanmıştır. Bu süre kanunda, evliliğin sona ermesinden itibaren başlamak üzere 300 gün olarak belirlenmiştir. Nesep karışıklıklarının önlenmesi…

Nisan 1, 2013

Evlenmenin hem kişi hem de toplum açısından büyük önem arzetmesi nedeniyle yasa, bazı kişilerin ya da bazı kişilerin kendi aralarında evlenmelerine izin vermemektedir. Bu kısıtlamalar şu şekildedir: Yaşa ilişkin kısıtlamalar: “Kimler evlenebilir?” başlıklı yazımızda yer alan yaş kriterlerine uymayanlar evlenemezler, Temyiz kudretine, yani ayırt etme gücüne sahip olmayanlar, evlenemezler, Yasanın belirttiği sınırlar dahilinde, yasal temsilcilerinin…

Mart 28, 2013

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu İkinci Ayırım’da, Evlenme Ehliyeti ve Engelleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda kimlerin evlenebileceği hakkında temel bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Evlilik müessesesinin önemi nedeniyle yasa, evlenenlerde bir takım şartların, niteliklerin bulunmasını emretmiştir. Evlenme ehliyetine sahip olabilmek için şu niteliklere sahip olmak gerekir: 18 yaşını doldurmuş erkek veya kadın için, kendi rızaları yeterlidir. 18 yaşını…