Aldatılan Eş Tazminat Talebinde Bulunabilir mi?

Yazılma Tarihi:
Güncellenme Tarihi: 2016-01-12

Zina, evliliğin sonlandırılması için yani boşanma davası açabilmek için sayılmış özel nedenlerden biridir. Böyle bir eylemin olduğu durumlarda bir soru ortaya çıkmaktadır:

Aldatılan yani zina eden kişinin eşi, zina eden eşe ve diğer kişiye tazminat davası açabilir mi?

Yasalarımıza göre kişilik hakları zarara uğrayan kişi, zararın giderimi için zarar verene karşı manevi tazminat davası açabilir. Zina halinde de aldatılan eş, hem eşinden hem de diğer kişiden manevi tazminat talebinde bulunabilecektir. Bunun şartları ise:

  • Zinanın gerçekleşmiş olması,
  • Diğer kişi, evlilik birliğinden haberdar ve kusurlu olmalı,
  • Aldatılan eşin kişilik hakları zarara uğramış olmalıdır.

Manevi tazminat miktarı, olayın özelliklerine göre belirlenecektir ve hükmedilen miktar, zina eden eşten ve üçüncü kişiden tazmin edilecektir.

Zina nedeniyle manevi tazminat talebi, boşanma davasında yer alabilir mi?

Zina sebebiyle açılacak boşanma davasında karşı taraf yani davalı, zina eden eştir. Dolayısıyla manevi tazminat talepli dava, ayrı bir dava ile açılmalıdır.

Yeni Bilgi: Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2014/8510 E. ve 2015/7762 K. sayılı kararında, üçüncü kişinin eyleminin, aldatılan eşin kişilik değerlerine saldırı oluşturacak nitelikte bir eylem olarak kabul edilemeyeceğine vurgu yaparak, üçüncü kişiye yöneltilmiş manevi tazminat talebinin tümden reddedilmesi gerektiğine karar vermiştir.

Kategori: Boşanma

İstanbul Barosu levhasına kayıtlı olarak Avcılar, İstanbul'da hukuki faaliyetlerine devam eden Av. Erdem Akçay tarafından oluşturulmuş içeriğin izinsiz kopyalanması yasaktır. Alıntı yapılırken kaynak gösterilmesi gereklidir. Yazar hakkında bilgi için Hakkımızda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.