Avukat Erdem Akçay

Ayrılık Davasının Konusu ve Şartları

Yazar: Avukat Erdem Akçay - Tarih: Ocak 15, 2016

Ayrılık davası, evliliklerinde sorunlar bulunan ancak evliliklerini boşanma ile sona erdirmek istemeyenler eşlerin başvurdukları bir davadır. Davada amaç, evliliğin devamını sağlayabilmek için eşlere zaman tanınmasından ibarettir. Günümüzde geçerliliği çok bulunmasa da ailenin korunmasını amaçlayan kanun koyucu, ayrılık ile ilgili hükümlere medeni kanunda yer vermiştir.

Ayrılık davası dayanağını TMK madde 197’den almaktadır. Kanun metnine göre boşanma davası açmaya hakkı olan eş, boşanmanın yanı sıra, ayrılık talebinde de bulunabilir. Dikkat edilmesi gereken husus, ayrılık davası açacak eşin, boşanma davası açmaya hakkının bulunması gerekliliğidir.

Açılan ayrılık davasında hakim, boşanma için gerekli şartların oluştuğuna kanaat getirmek zorundadır.

Ayrılık Kararının Süresi Var mıdır?

Ayrılık kararı, TMK madde 171 uyarınca, 1 yıldan 3 yıla kadar bir süre için karar verilebilir. Hakim, mevzuattaki süreyle bağlıdır. Örneğin mahkeme, 6 ay ayrılığa karar veremeyecektir.

Ayrılık Nasıl Sonuçlanır?

Ayrılık kararı, verilen hükümde belirlenen sürenin bitimi ile kendiliğinden sona erer. Bu halde eşlerden birisi, eğer ortak hayat yeniden kurulamamışsa, boşanma davası açabileceklerdir. Dikkat edilmesi gereken bir husus, açılacak boşanma davasında, hem ayrılık davasının içeriği hem de ayrılık süresinde ortaya çıkan olayların beraber değerlendirilecek olmasıdır.

 

Yorum Yapabilirsiniz