Avukat Erdem Akçay

Batıl Olan Evlenmeler

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Bazı evlenmeler, yasanın aradığı şekil unsurlarına sahip olarak meydana gelmiş olduğu halde sonradan ortadan kaldırılabilme ihtimaline sahiptirler. Türk Medeni Kanunu, batıl olan evlenmelerle ilgili olarak Mutlak Butlan ve Nisbi Butlan olmak üzere iki tür ayrıma gitmiştir. İleriki yazılarımızda bu konulara değineceğiz. Butlan kararının özellikleri:

  • Batıl bir evlilik ancak  hâkimin  kararıyla sona erer,
  • Mutlak butlan hâlinde bile evlenme, hâkimin kararına kadar geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarını doğurur.

Dikkat edilmesi gereken husus; mutlak butlanla batıl olduğu yönünde karar verilmiş olsa dahi, hakimin bu kararına kadar evliliğin, geçerli bir evliliğin bütün sonuçlarına sahip olmasıdır. Kısacası evlilik, kurulduğu günden itibaren değil, iptal kararının kesinleştiği günden itibaren ortadan kalkar.

Butlan kararının bazı sonuçları mevcuttur. Bunlar:

  • Mahkemece butlanına karar verilen bir evlilik içerisinde doğan çocuklar, anne ve babalarının iyiniyetli olup olmamalarına bakılmaksızın, evlilik içinde doğmuş sayılırlar. İptal sonrasında çocuklar ile ana-baba arasındaki ilişkilerin nasıl düzenleneceği konusunda ise, boşanmaya ilişkin hükümlere göre karar verilir.
  • Evlenirken iyiniyetli olan eş, bu evlenme ile kazanmış olduğu kişisel durumunu korur. Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, tazminat, nafaka ve soyadı konularında, boşanmaya dair hükümlere göre karar verilecektir.

Evlenmenin butlanını dava etme hakkı kural olarak mirasçılara geçmez. Ancak, açılmış bir dava olması halinde mirasçılar bu davayı sürdürebilirler. Dava sonucunda  evlenme sırasında iyiniyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş, yasal mirasçı olamayacağı gibi, daha önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla  kendisine sağlanan hakları da kaybeder.

Evlenmenin butlanı davasında yetkili mahkeme ve yargılama usulü konularında, boşanmaya ilişkin hükümler geçerlidir.

Kategori: Evlenme

Yorum Yapabilirsiniz