Borçlar Kanunu

Konut ve Çatılı İşyeri Kiralamalarında Depozito (Güvence) İadesi

Konut ve çatılı işyeri kiralamalarında kiraya verenin haklarını korumak amacıyla başvurduğu temel yollardan birisi, kiracıdan güvence(depozito) almasıdır. “Kiracının güvence vermesi başlıklı”, Türk Borçlar Kanunu(TBK) madde 342’de kendisini gösteren depozito uygulaması ile kiraya veren, kiralananda oluşacak hasar, kira sözleşmesine ilişkin kira ya da yan giderlere teminat olarak bir miktar para, kıymetli evrak, vb almaktadır. Uygulamada çoğunlukla…

Kiracının Kiralananı Kira Sözleşmesinin Bitiminden Önce Tahliyesi ve Makul Süre Tazminatı

Türk Borçlar Kanunu(TBK) madde 299’a göre kira sözleşmesinden söz edebilmek için kiraya veren, kiracı ve kullanılması veya kullanmayla beraber ondan yararlanılması mümkün olan şey ile kira bedeli mevcut olmalıdır. Kiraya veren, kiracıya bu şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlenmesi gerekir. Yasa devam maddesi…