Borçlar Kanunu

Soru: Senet Borcuna Kefillikte Eşin Rızası Zorunlu mudur?

Okay Bey’in sorusu: “Ahmet bey, bir arkadaşının senet borcu için kefil olarak senede imza atar ancak Ahmet Bey’in eşinden kefillik için rıza alınmamıştır ve senet günü geldiğinde senet ödenmemiş ve alacaklı protesto çekmiştir. Bu durumda, senet alacaklısı, eşi rıza vermemiş olan Ahmet Bey’e kefilliğinden ötürü icra takibi yapabilir mi? Yoksa eşten rıza alınmamış kefillik geçersiz…