Boşanma Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu mudur?

Yazılma Tarihi:
Güncellenme Tarihi: 2014-11-19

Türk hukuk sistemi, belirli haller dışında yargılamalarda kişinin avukatla temsil edilmesini veya savunulmasını zorunlu kılmamıştır. Boşanma davalarında da; boşanmayı talep eden davacı ya da karşı taraf olan davalı, dava ehliyetine sahip olmaları halinde kendi davalarını takip edebilirler ya da tayin ettikleri avukat aracılığıyla yargılamayı takip edebilirler.

Her ne kadar davayı kişiler kendi başlarına takip edebilirlerse de, özellikle boşanma davalarında hukuki bilgi, davanın her aşamasında oldukça gereklidir. Boşanma davası dilekçesi hazırlarken başlayan süreç, hükmün kesinleşmesine kadar bir çok özellik ve aşama kateder. Bu aşamalarda yapılacak hatalar ya da eksiklikler, kişilerin haklarını kaybetmelerine sebep olabilecekleri gibi, hiç beklemedikleri maddi manevi zararlara da sebebiyet verebilir. Örneğin, maddi-manevi tazminat istemlerinin dava dilekçesinde talep edilmeleri ile sonradan talep edilmeleri arasında oldukça büyük fark bulunmaktadır. İlk yöntemde nisbi harç ödemek zorunda kalınmaz. Hatta, kabul görmeyen kısım için karşı vekalet ücreti ödenmekten de kurtulunur.

Boşanma davaları, sadece boşanma talebinden ibaret değillerdir. Hangi unsurların ve taleplerin bulunacağı yönünde iyi bir hazırlık ve çalışma gerektirdiği gibi, davanın hızlı bir şekilde sonuçlanması için de hukuki bilgiye sahip olmak şarttır.

Özellikle boşanma davaları, bolca anlatım içermektedirler. Halbuki hakim, bu anlatımlardan sadece dava ile ilgili olanları gözönünde bulundurabilecektir. Örneğin, zinayı gündeme getiren taraf, olayı ayrıntıları ile anlattıktan sonra, “Çocuklarım için affettim”, derse ne olacaktır? İşte burada hukuki bilgi önplana çıkmaktadır. Zinayı affeden eş, artık zina savıyla boşanma talebinde bulunamaz. Dolayısıyla hazırlanan dilekçeler, yapılan masraflar, vb bir anda boşa gidecektir.

İstanbul Barosu levhasına kayıtlı olarak Avcılar, İstanbul'da hukuki faaliyetlerine devam eden Av. Erdem Akçay tarafından oluşturulmuş içeriğin izinsiz kopyalanması yasaktır. Alıntı yapılırken kaynak gösterilmesi gereklidir. Yazar hakkında bilgi için Hakkımızda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.