Boşanma Davalarında Avukatın Önemi

Yazılma Tarihi:
Güncellenme Tarihi: 2018-03-27

Avukatlık mesleği konusunda ülkemiz yasaları uzmanlığı kabul etmemektedir. Her ne kadar tasarı halindeki Avukatlık Kanunu’na göre avukatlar, belirli bir kıdemden sonra hukuki alanlarda uzman sıfatına sahip olabilecekse de, yürürlükteki hukukta avukatlar, uzman sıfatına sahip olamamaktadırlar. Buna rağmen hukukun bir okyanus olması ve çok sayıda alanı barındırması nedeniyle avukatlar, hem tercihleri hem de iş yoğunlukları nedeniyle belirli bir hukuk alanına yönelmektedirler. Kimi avukat meslektaş sadece ceza hukuku alanında dava alırken, kimi meslektaş ticaret hukuku alanında dosya kabul etmektedir. Bu durum hem mesleğin yoğunluğu nedeniyle zaruridir, hem de müvekkillerin faydasınadır. Zira belirli alanda faaliyet göstermeyi kendisine yol edinmiş avukat, bu alanla ilgili daha çok araştırma yapabilmekte, kendisini belirli alana özgüleyebilmektedir. Ancak şu unutulmamalıdır ki avukat, her türlü hukuki konu ile ilgili vekillik yapabilir. Aile hukuku kapsamındaki boşanma davaları ile ilgili avukatlık faaliyetleri de bu düşünceyle değerlendirilmelidir.

Boşanma Davasında Avukat Tutmak Zorunlu mudur? Boşanma Davamı Kendim Takip Edebilir miyim?

Ülkemiz yasaları, çok kısıtlı haller dışında kişilerin kendi davalarını takip etmelerine izin vermektedir. Boşanma davaları da bunlardan birisidir. Alman hukuku gibi hukuk sistemleri boşanma davalarında mutlaka bir boşanma avukatı ile temsili zorunlu kılsa da ülkemizde boşanma davanız için avukat tutmanız zorunlu değildir. Boşanma davanızı kendiniz açabilir, takibini kendiniz yapabilirsiniz.

bosanma-avukati

Boşanma Davasını Avukatsız Takip Etmek Doğru mudur?

Boşanma, evlenmekten çok daha kapsamlı bir hukuki durumdur. Boşanma davasında incelenmesi gereken ve verilecek kararda yer alacak hususların önemi, kişilerin boşanma davalarını kendilerinin takip etmesini pek mümkün kılmamaktadır. Boşanma davaları HMK hükümlerine göre yürütülür. Bu nedenle davayı açanın ya da davalının, hem aile hukuku kapsamında bilgisinin bulunması hem de HMK kapsamındaki usul kurallarını bilmesi gerekir. Örneğin, boşanma dilekçesinde bulunması gereken bazı unsurların eksikliği halinde dava reddedilecektir. Ya da davalının davaya vereceği cevapta, “Boşanmayı kabul ediyorum ancak şu kadar para isterim”, demesinin anlamı nedir? Davacı neleri talep edebilir, neleri talep edemez? Davalı neleri talep edebilir, neleri talep edemez? Bu ve benzeri bir çok sorunun yanıtı bilinmeden takip edilecek bir boşanma davasının neticesinde hak kayıplarına uğramamak bir mucizedir.

Yaşanmış bir davadan yola çıkarak şu örneği verebiliriz:

Aleyhine boşanma davası açılmış davalı, davanın son celsesinden önce bize müracaat etti ve davasını takip etmemizi talep etti. Dosyayı incelenmesinde açıkça ortaya çıktı ki dava, neredeyse her konuda davalı haklı olduğu halde, kendisini iyi ifade edemediği, usul kurallarının hiçbirisine uymadığı, karşı dava açmadığı için neredeyse verilecek karar, tamamen davalı aleyhine olacakmış.

Avukat, ne yapacağını bildiği kadar, onu nasıl ve ne zaman yapacağını da bilen kişidir. Şüphesiz ki mesleği, işi hukukçuluk olmayan kişinin, davasını hukukun tüm kurallarına uygun şekilde takip etmesi zordur. Bu nedenledir ki, boşanma davalarında avukatla temsil oldukça önemlidir.

Boşanma davasında avukat ile temsil şu konularda önemlidir:

  • Müvekkil, boşanma davasının açılmasından, hüküm verilene kadar davası ile ilgili tüm hukuki bilgileri, doğru kişiden edinmiş olur,
  • Müvekkilin boşanma davasını, tüm hakları korunarak tamamlaması sağlanır,
  • Hak kayıplarına izin verilmez,
  • Hazırlanacak boşanma davası dilekçesi, cevaplar, beyanlar, müvekkilin hak kayıplarına uğramaması için zamanında dosyaya sunulur,
  • Yine dilekçe ve beyanların içeriği, esas ve usul hükümlerine uygun şekilde hazırlanır,
  • Feragat dilekçelerinin zamanında verilmesi sayesinde, dava en hızlı şekilde sonuçlandırılır,
  • Hükmün kesinleşmesi mümkün olan en kısa sürede tamamlanacağı için müvekkil, boşanma davasının stresinden en hızlı şekilde kurtulur.

Boşanma Davasında Avukata Vekalet Verme

Boşanma davalası açılmadan ya da açıldıktan sonra avukata herhangi bir noterden, resimli ve boşanma davası ile ilgili yetkileri barındıran vekaletname çıkartılarak davanın avukat tarafından takibi mümkündür. Boşanma ile ilgili vekaletnameler, genel vekaletnameden ayrı düzenlenir ve boşanma davasının kesinleşmesi ile vekaletname hükümsüz kalır.

İstanbul Barosu levhasına kayıtlı olarak Avcılar, İstanbul'da hukuki faaliyetlerine devam eden Av. Erdem Akçay tarafından oluşturulmuş içeriğin izinsiz kopyalanması yasaktır. Alıntı yapılırken kaynak gösterilmesi gereklidir. Yazar hakkında bilgi için Hakkımızda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.