Boşanma Davası

Soru – Cevap: Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma, Türk Medeni Kanunu madde 166/3 uyarınca eşlerin boşanma ve boşanmanın fer’ileri ile ilgili konularda mutabakata vararak beraber ya da bir eşin başvurusu ile gerçekleşebilen boşanma çeşididir. Anlaşmalı boşanmayı diğer boşanmalardan ayıran temel farklılık, boşanma ve boşanmanın yan unsurları ile ilgili düzenlemelere eşlerin karar vermesidir. Genel veya özel boşanma nedenlerine dayalı boşanmalarda hakim bu…

Aldatmalı Boşanma Davası: Zina ve Sadakatsizlik Arasında Fark

Boşanma davası açabilmek için Türk Medeni Kanunu(TMK) madde 167 uyarınca bir boşanma nedeni gereklidir. Hukuk sistemimizde kişiler irade açıklamaları ile evlenebilmekte ancak aynı yöntemle boşanamamaktadırlar. Boşanma nedenleri TMK’da özel ve genel boşanma nedenleri olarak yer almaktadır. Özel boşanma nedenleri sırasıyla zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,…

Boşanma Davasında Yetki ve Görev

Eşin, boşanma ya da ayrılık davası açılabilmesi için Türk Medeni Kanunu(TMK) madde 167 uyarınca boşanma nedeninin varlığına ihtiyacı açıktır. Maddeye göre boşanma davası açmaya hakkı olan eş dilerse boşanma dilerse de ayrılık davası açabilecektir. Dava açabilmek için ise boşanma nedeni bulunmalıdır. Bunlar önceki yazılarda, özel ve genel boşanma nedenleri olarak açıklanmıştı. Dava açılırken dikkat edilmesi…

Boşanma ile Çocuğa Bağlanacak İştirak (Katılım) Nafakası

Önceki yazılarda bahsedildiği üzere evlenme irade açıklamasına bakarken boşanma oldukça ayrıntılı hususları içermektedir. Türk Medeni Kanunu boşanma ile ilgili düzenlemeleri yaparken boşanmanın fer’ilerini, boşanmaya bağlı ayrıntıları, da düzenlemiştir. Bu bağımlı ayrıntılardan birisi de müşterek çocuğa bağlanacak nafakadır. İştirak (Katılım) Nafakası Nedir? 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu “Çocuklar Bakımından Ana  ve Babanın Hakları” başlığı altında yer…

Zina (Aldatma) Nedeniyle Boşanma Davası ile Tazminat ve Süreler

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Zina sebebiyle boşanma davası, eşi zina yapan eşin mevcut evliliği sonlandırmak için mahkemeye başvurması ile ortaya çıkan davadır. Zina, eşler için ağır kusur olması nedeniyle yasada özel bir düzenlemeye tabi tutulmuştur. Zira evlilik, eşlerin sadakati üzerine kurulu bir müessesedir. Bunun aksine davranışların evliliği ortadan kaldırmasını beklemek doğaldır. Türk Medeni Kanunu madde…

Boşanma Davası Açılışı ve Uyulması Gerekli Zorunlu Şartlar

Boşanma Davası Nedir? Boşanma davası, mevcut evliliğini devam ettirmek istemeyen eşin mahkemeden evliliğin sonlandırılmasını talep ettiği davadır. Boşanmanın gerçekleşebilmesi için Türk Medeni Kanunu’nca aranan şartların mutlaka davada yer almış olması ve iddiaların ispat edilmesi gerekir. Yazı başlangıcında belirtmek gerekir ki boşanma davası, çoğu durumda salt boşanmadan ibaret değildir. Boşanma ile ilgili karar, boşanma davası sonucunda…

Anlaşmalı Boşanma Davası

Türk Medeni Kanunu, evlenmeyi düzenlediği gibi, evliliği sona erme nedenlerinden birisi olan boşanmayı da düzenlemiştir. Boşanma sebepleri, kanunun ikinci bölümünde yer almaktadır. Yasa öncelikle özel boşanma nedenlerini saymış, son olarak da genel boşanma nedeni olan evlilik birliğinin sarsılmasınının unsurlarını ortaya koymuştur. Anlaşmalı boşanma, bu genel boşanma sebepleri maddesinin üçüncü fıkrasında yer bulmaktadır. Madde metni şu…

Boşanma Davası Devam Ederken Ölenin Eşi, Ölenin Mirasçısı Olur mu?

Evlilik eşlerin bir arada yaşadıkları, iyi ve kötü günde hem güzellikleri hem zorlukları beraber karşıladıkları ortak hayattır. Ancak her zaman evliliğin başlangıcındaki niyetlere uygun bir evlilik yaşanmayabilir. Bu durumda gündeme boşanma davası gelecektir. Boşanma davasının varlığı halinde eşlerin birbirlerine mirasçı olup olamayacakları hususu da oldukça önemlidir. 1- Boşanma Kararı Kesinleştikten Sonra Eşler Birbirlerine Mirasçı Olabilirler…

Boşanma Davasında Çocuk Hakkında Ortak Velayet Kararı Verilebilir mi?

Boşanma davalarında en önemli husus şüphesiz ki boşanmanın gerçekleşmesi halinde çocuk ile taraflar arasında ilişkinin nasıl düzenleneceğidir. İlk değerlendirilmesi gereken konu, çocuğun velayetinin hangi tarafa verileceğidir. Türk Medeni Kanunu’na Göre Durum Bu konuda yasa metni bize yol göstermekteydi. Evlilik devam ettiği sürece çocuğun velayetinin ana ve babaya ait olduğunu söyleyen Türk Medeni Kanunu madde 336…

Kadının Boşanma Sonrası Bekleme Süresi (İddet Müddeti)

Her ne kadar halk arasında iddet müddeti, iddet süresi gibi kavramlar kullanılsa da, hukukumuza göre bu durumun adı “Kadın İçin Bekleme Süresi”dir. Kadın için bekleme süresi, Türk Medeni Kanunu madde 132’de düzenlenmiştir. Madde şu şekildedir; Madde 132 – Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki…