Avukat Erdem Akçay

Boşanma Sebepleri

Yazar: Avukat Erdem Akçay - Tarih: Eylül 16, 2013

Kamusal niteliği de bulunması itibariyle evlilik birliğinin sonlandırılması anlamına gelen boşanma, tarafların insiyatifine ve iradelerine bırakılmamış, birçok ayrıntı ile düzenlenmiştir. Usul ve esasa ilişkin düzenlemeleri incelemeye boşanma sebepleri ile başlamakta fayda bulunmaktadır. Zira açıklayacağımız bu nedenlerin bulunmaması halinde zaten boşanmaya karar verilemeyecektir.

Boşanma sebepleri mutlak ve nisbi olarak iki kısma ayrılmaktadır. Mutlak boşanma sebeplerinin varlığı boşanma için yeterlidir. Ayrıca bu sebeplerin evlilik birliğine etkisi mahkemece değerlendirilmeyecek, araştırılmayacaktır. Mutlak boşanma sebepleri:

  • Zina,
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,
  • Terk

Nisbi boşanma nedenlerinde ise, bu nedenlerin evlilik birliğinin devamını ne derecede güçleştirdiği araştırılmak zorundadır. Nisbi boşanma sebepleri ise:

  • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
  • Akıl hastalığı
  • Evlilik birliğinin sarsılması

şeklindedir.

İleriki yazılarımızda boşanma sebeplerini ayrı ayrı inceleyeceğiz.

Yorum Yapabilirsiniz