Avukat Erdem Akçay

Butlanı Gerektirmeyen Sebepler

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Butlan nedeniyle iptali istenebilecek evlenmeleri Mutlak Butlanla Batıl Olan Evlenmeler ve Nisbi Butlanla Batıl Olan Evlenmeler konularında açıklamıştık. Bazı sebeplere dayanarak ise butlan talebinde bulunulamaz. Bu sebepler:

  • Kadının bekleme süresi bitmeden evlenmesi, evlenmenin butlanını gerektirmez. Önceki evliliği sona eren eşin, iddet müddeti olan 300 günü beklemesi ve sonra yeni bir evlilik yapması gereklidir. Bu hükme uyulmadan evlenme gerçekleşmiş olsa bile bu hal  evlenmenin butlanını gerekmez.
  • Evlendirmeye yetkili memur önünde yapılmış olan bir evliliğin kanunun diğer şekil kurallarına uyulmaması sebebiyle butlanına karar verilemez. Evlenmenin usulü kanun ve yönetmelikçe belirlenmiştir. Türk Medeni Kanunu, yetkili memur önünde yapılmış olması şartıyla, diğer şekil şartlarına uyulmaması sebebiyle evlenmenin butlanına karar verilemeyeceğine hükmetmiştir.

Bu sebeplere dayanılarak evlenmenin iptali dava edilemeyecektir.

Kategori: Evlenme

Yorum Yapabilirsiniz