Avukat Erdem Akçay

Eşin Hastalığı ile İlgilenmemek, Tedavi Ettirmemek Boşanma Nedenidir

Yazar: Avukat Erdem Akçay - Tarih: Nisan 3, 2018

Genel boşanma nedenini ortaya konan Türk Medeni Kanunu madde 166, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmayı düzenlemektedir. Yasa bu genel nedenleri tek tek saymamıştır. Dolayısıyla hangi davranışların boşanma nedeni sayılacağı, hangilerinin sayılmayacağı, yargı kararları ve doktrin görüşleri ile ortaya çıkmaktadır. Mahkemeler tarafından boşanma nedeni olarak kabul gören davranışlardan birisi de, hasta olan eşin rahatsızlığını tedavi ettirmek için çaba sarf etmemek veya tıp hekimi yerine üfürükçülere eşi götürmektir.

Hasta olan eşin tedavisini sağlamaya çaba sarf etmek, hayatın olağan akışından her evlilikte beklenebilecek, hatta konuyla ilgisi olmasa dahi her insandan ve devletten beklenebilecek davranışlar arasındadır. Şüphesiz bu çabanın, sonuç alınabilecek yerde gerçekleşmesi gereklidir. Tıp hekimine götürmek yerine üfürükçüye götürerek tedavi bulmaya çalışmak, Yargıtay tarafından da boşanma nedeni sayılmıştır:

… davalının, davacı kadının hastalığı ile ilgilenmeyip tıbbi tedavisini yaptırmayıp bunun yerine üfürükçülere götürüp evde okunmuş su bulundurarak bununla yetindiği, evden dışarı çıkarmadığı anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.

Buna göre eşlere düşen, diğer eşin hastalığı halinde eşini tıp hekimine götürmektedir.

Yorum Yapabilirsiniz