Avukat Erdem Akçay

Eşlerin Meslek ve İş Seçimi

Yazar: Avukat Erdem Akçay - Tarih: Mayıs 15, 2013

Evlilikte sıkça karşılaşılan sorunlardan birisi de, kadının evliliği sürecindeki çalışma hayatıdır. Özellikle ataerkil yapılı toplumlarda kadının çalışması ya da yapacağı işi seçmesi, kocanın iznine bağlı gibi görülmektedir. Şüphesiz ki bu durum, kadının ekonomiye katkıda bulunmasını, ekonomik bağımsızlığını, kendini geliştirmesine engel olmakta ve kadının aile içerisinde kocaya bağlı olarak yaşamasına neden olmaktadır. Anayasa tarafından koruma altına alınmış eşitlik ilkesine de uygun olarak düzenlenmiş Türk Medeni Kanunu md. 192, eşlerin meslek ve iş seçimini düzenlemiştir. Yasaya göre eşler temel olarak, meslek ya da iş seçerken diğer eşin rızasını almak zorunda değillerdir. Ancak, meslek ve iş seçiminde ve bunların yürütülmesinde evlilik birliğinin huzur ve yararı göz önünde tutulur. Bu istisnanın nedeni, aile birliğinin sorunsuz devamını sağlamaya yöneliktir. Seçilen işin ya da mesleğin, evlilik birliğinin huzur ve yararını bozup bozmadığı, olayın niteliklerine göre belirlenebilecektir.

Eşlerin meslek ve iş seçimi konusu değerlendirilirken, sadece kadının iş seçimi düzenlenmiş gibi algılanmamalıdır. Erkeğin hangi işleri yapabileceği ya da yapamayacağı da, yine bu hükme göre değerlendirilecektir.

 

Kategori: Evlenme

Yorum Yapabilirsiniz