Avukat Erdem Akçay

Evlenme Başvurusunun Reddi ve Redde İtiraz

Yazar: Avukat Erdem Akçay - Tarih: Nisan 30, 2013

Evlenme başvurusu, birbiriyle evlenecek kadın ve erkeğin birlikte, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna yapılır.  Başvuru sözlü ya da yazılı olarak yapılabilir.  Evlenme başvurusu yapanlar ayrı ayrı olarak şu belgeleri sunmak zorundadırlar:

  • İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi,
  • Nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneği,
  • Önceki evliliği sona ermişse, evlenmenin sona erdiğine ilişkin belgeyi,
  • Başvuru yapan küçük ya d akısıtlı ise yasal temsilcisinin imzası onaylanmış yazılı izin belgesini,
  • Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu,
  • 4 adet vesikalık fotoğraf,

Hazırlanan dosyanın incelenmesi sonucunda başvuru yapanların birbirleriyle evlenmelerine engel bir durum olmadığı tespit edilince, beyannamenin izin belgesi onaylanarak başvuru yapanlara verilir. Bu belge ile artık başvuru yapanlar, evlendirmeye yetkili makam huzurunda 6 ay içerisinde evlenebilirler.

Eğer evlendirme memuru, evlenme başvurusunda ve belgelerde eksik görürse, eksikleri tamamlatır ya da tamamlar. Ancak başvuru usulüne göre yapılmamışsa ya da başvuru yapanların evlenmelerinde ya da birbirleriyle evlenmeleriyle yasal engel olduğu anlaşılırsa, evlenme başvurusu reddolunacaktır. Bu durum derhal başvuru yapanlara yazılı olarak bildirilir.

Evlenme başvurusunun reddedilmesi halinde başvuru yapanlar öncelikle, ret gerekçesinin dayanaksız olduğunu belgelerle ispatlama yoluna gidebilirler. Evlenme engeli olarak gösterilen neden nüfus kütüklerindeki bir işlem eksikliği ise, bu eksikliğin tamamlanması gereklidir.

Evlendirme memurunun ret kararına karşı, başvuru yapanlardan her biri mahkemeye başvurarak itiraz edebilir. Bu itiraz, evrak üzerinde incelenip sonuca bağlanır. Ancak eğer ret kararında mutlak butlan sebeplerinden birisi gösterilmişse, bu durumda basit yargılama usulüyle ve Cumhuriyet Savcısı’nın hazır bulunmasıyla yargılama yapılacaktır.

Kategori: Evlenme

Yorum Yapabilirsiniz