Avukat Erdem Akçay

Evlenme Esnasında Mal Rejimi Seçimi

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Evlenmeden önce ya da sonra evlenecek olanlar ya da evli olanlar mal rejimi sözleşmesi yapabilirler. Usul ve esasına daha sonra ayrıntılı olarak değineceğimiz mal rejimi seçiminin, evlenme başvurusu esnasında yapılması mümkündür. Evlendirme Yönetmeliği’nce bu kapsamda belirlenmiş kurallar şu şekildedir:

  • Taraflar evlenme başvurusu sırasında, hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak bildirebilirler.
  • Tarafların ehliyet niteliklerine göre, gerektiğinde yasal temsilcileri tarafından da mal rejimini sözleşmesinin imzalanması zorunludur.
  • Evlendirme memuru, taraflara hangi mal rejimini seçmek istediklerini sormak zorunda değildir.
  • Mal rejimi seçiminin bildirilmemiş olması evlendirme işleminin yapılmasına engel olmaz.
  • Evlendirme memurları evlenecek olan kişilerin yasal mal rejimi yerine seçimlik rejimlerden birini seçmiş olmaları halinde bu yöndeki seçimlerini kabul edebilirler.
  • Evlendirme memurları, evlenecek kişilerin yasal mal rejimi ile ilgili yasadaki düzenlemelerden ya da seçimlik rejimlerden birini seçmelerine rağmen, seçimlik rejimde yasadaki düzenlemelerden farklı anlaşmaları kabul edemez. Evlenecek olan kişiler bu konularda ancak notere gidebilirler.
  • Evlenecek kişilerin evlendirme memurluğuna seçimlik mal rejimine ilişkin belge ibraz etmeleri veya evlendirme memurluğunda bu amaçla belge düzenlenmesi halinde, belgeyi düzenleyen veya onaylayan makamın adı ile tarih ve sayı bilgileri evlenme kütüğündeki ilgili alana yazılır. Söz konusu belgeler ilgililerin evlenme dosyasında muhafaza edilir.
Kategori: Evlenme

Yorum Yapabilirsiniz