Avukat Erdem Akçay

Evlenme Hangi Anda Gerçekleşir?

Yazar: Avukat Erdem Akçay - Tarih: Ağustos 14, 2014

Türk Medeni Kanunu madde 142, evlenme törenin ne suretle yapılacağını ve evlenmenin hangi anda gerçekleştiğini belirlemektedir. Madde metni şu şekildedir:

2. Törenin şekli

MADDE 142.- Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorar. Evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda oluşur. Memur, evlenmenin tarafların karşılıklı rızası ile kanuna uygun olarak yapılmış olduğunu açıklar.

Madde metninden de anlaşılacağı üzere evlenmenin gerçekleşmesi için, evlendirme memurunun, evlenecek kişilerden her birine, diğer tarafla evlenmeyi isteyip istemediğini sorması ve olumlu cevaplar alınması gereklidir. Olumlu cevapların verildiği anda evlenme artık gerçekleşmiştir.

Şahitlere sorulmadan evlenme gerçekleşmiş sayılır mı?

Evet. Başvuru yapan tarafların olumlu cevapları evlenmenin gerçekleşmesi için yeterlidir.

Evlenme kütüğüne imzalar atılmadan evlenme gerçekleşmiş sayılır mı?

Evet. Belirtildiği üzere, tarafların olumlu yanıtları ile evlenme gerçekleşmiş olacaktır.

Ayrı zamanlarda olumlu cevaplar verilirse ne olur?

Başvuru yapanlar iradelerini birlikte ve aynı zamanda açıklamalılardır. Aksi halde evlenme yok hükmünde sayılacaktır.

Evlenme anı, özellikle miras hukuku alanında önem arz eder. Tarafların olumlu yanıtlarından sonra, şahitlere sorulmadan ya da evlenme kütüğüne imzalar atılmadan taraflardan birinin ölümü halinde, evlenmenin gerçekleşmiş olması nedeniyle sağ kalan, ölenin mirasçısı durumunda olacaktır.

 

Kategori: Evlenme

Yorum Yapabilirsiniz