Avukat Erdem Akçay

Evlenmede Kadın İçin Bekleme Süresi

Yazar: Avukat Erdem Akçay - Tarih: Nisan 22, 2013

Türk Medeni Kanunu’nca evlenme engelleri kapsamında düzenlenen “kadın için bekleme süresi”, kadınların evlenmeleri hususunda özel bir düzenlemedir. Hükme göre evlilik her ne suretle sona ermiş olursa olsun, önceki evliliğinin sona ermesinden itibaren belirli bir süre içerisinde kadının evlenmesi yasaklanmıştır. Bu süre kanunda, evliliğin sona ermesinden itibaren başlamak üzere 300 gün olarak belirlenmiştir. Nesep karışıklıklarının önlenmesi amacıyla konulmuş bu hükme göre kadın bazı durumlarda bu sürenin tamamlanmasını beklemek zorunda değildir. Bu durumlar;

  • Doğumun gerçekleşmesi: Bu süre içerisinde kadın doğum yaparsa, süre sona erer.
  • Kadının gebe olmadığının anlaşılması halinde süre sona erer.
  • Önceki evlilikteki eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

Bekleme süresinin başlangıç tarihi, mahkeme kararının kesinleştiği tarihtir.

Kadın, bekleme süresini(iddet müddetini) beklemek zorunda mıdır?

Yasa kadının, bekleme süresinde evlenmesini yasaklamıştır. Ancak kadın, bekleme süresinin kaldırılması için Aile Mahkemesi’nde dava açabilir. Bu halde; alınacak sağlık raporu ile hamile olunmadığı belirlendiği takdirde mahkeme, bekleme süresinin kaldırılmasına karar verecektir.

Kategori: Boşanma, Evlenme

Yorum Yapabilirsiniz