Avukat Erdem Akçay

Hukuk Haberleri

Ağustos 1, 2014

Alaşehir ilçesinde meydana gelen traik kontrolü nedeniyle açılan davaya ilişkin olarak Adalet Bakanlığı’nın olağanüstü itiraz yollarından birisi olan kanun yararına bozma yolu ile yaptığı başvuruyu inceleyen Yargıtay kararını verdi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, uyarıcı levha olmadan trafikte radarla hız kontrolü yapılamayacağına hükmetti. Bakanlık başvurusunda, verilen idari para cezasının kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararının kaldırılmasını talep etmişti….

Haziran 28, 2014

Türk Ceza Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklikler getiren 6545 sayılı kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Kanunun Resmi Gazete yayınlanmış halini buradan indirebilirsiniz.