İhbar Tazminatı Hesaplama

İşe Giriş Tarihi:

İşten Çıkış Tarihi:

Brüt Ücret (TL):

Kümülatif Vergi Matrahı (TL):