İhbar Tazminatı Hesaplama

İşe Giriş Tarihi:


İşten Çıkış Tarihi:


Brüt Ücret:

TL

Kümülatif Vergi Matrahı:

TL