Avukat Erdem Akçay

İsim Değiştirme Davası ve Sonuçları (2017 Kanun Değişiklikleri ile Birlikte Adın Değiştirilmesi Davası)

Yazar: Avukat Erdem Akçay - Tarih: Kasım 29, 2017

İsim, insanlar için en basit, özel ve birincil tanımlanma yoludur. Kişinin, toplum içerisindeki sosyal ilişkileri üzerinde büyük etkiye sahip isminin ne olacağına, ismini doğumunda elde etmesi nedeniyle, karar veremiyor oluşu sorunları da yanında getirmektedir. Özellikle rahatsız edici ya da olumsuz anlamlar taşıyan adları taşımak, isim sahipleri için büyük bir zulme dönüşebilmektedir. Bunun bir eziyete dönüşmediği hallerde dahi kişi kendisini iyi hissetmemekte, mutlu olamamakta, hatta ismini kullanmaktan kaçınmaktadır.

İsim değiştirme(kanunun sözüyle adın değiştirilmesi), Türk Medeni Kanunu’nun kişilik hakları ile ilgili bölümünde yer bulmaktadır. Türk Medeni Kanunu 27’inci madde şu şekildedir:

Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.
Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.
Ad değişmekle kişisel durum değişmez.

İlgili madde oldukça kısa ve öz olarak düzenlenmiştir. Maddeye göre isim değiştirme ancak haklı bir sebebin varlığı halinde talep edilebilir.

İsim Değiştirme Davasında Haklı Sebepler:

Türk Medeni Kanunu’na göre isim değiştirmek isteyen kişinin öncelikle bu talebini hukuki hale getirebilecek haklı bir nedeni olmalıdır. Peki bu haklı neden nedir? Kanun haklı nedenin ne olabileceğini saymamıştır. Dolayısıyla haklı nedenlerin neler olabileceğin uygulama ile yani mahkeme kararlarıyla ortaya çıkmaktadır. Yargıtay’ın verdiği kararlar, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, haklı nedenlerin neler olabileceğini bizlere göstermektedir. Örneğin:

 • Kişinin, akrabaları ve/veya çevresi tarafından farklı adla tanınması, çağrılması,
 • Kişinin adının gülünç olması,
 • Toplumsal ahlak kurallarına aykırı olması,
 • Söylenmesinin güç olması,
 • Kişinin benimsemediği dinin değerlerini taşıması,
 • İsmin, bir suçla ya da kötü bir olayla bağlantılı olması.

Yukarıda belirtildiği üzere isim değişikliği davasının mutlaka bu sebeplerden birine dayanarak açılması gerekmez. Hukuken kabul edilebilir haklı bir nedeninizin olması yeterlidir.

İsim Değişikliği Davası Açma Süresi

İsim değişikliği davası açmak için herhangi bir süre bulunmamaktadır. Zamanaşımı ya da hak düşürücü sürenin bulunmadığı davayı kişi, dilediği an açabilir. Reşit olmayan, yani 18 yaşını doldurmamış, kişiler ister velileri aracılığı ile ister doğrudan başvurarak adlarının değiştirilmesini talep edebilirler. Zira isim üzerindeki hak, kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır.

İsim Değişikliği Davası Nerede Açılır?

İsim değişikliği davası açmak için yetkili mahkeme, adının değiştirilmesini talep edenin yerleşim yeri mahkemesi ya da nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesidir. Dolayısıyla ikametin bulunduğu yerde dava açılabileceği gibi, nüfusa kayıtlı olunan yerde de dava açılabilir. Mahkemeler ile diğer kurumlar arasındaki bilgisayar ağının geliştirilmesi ile ileride, herhangi bir mahkemesinde davanın açılabileceğini düşünüyoruz.
Adın değiştirilmesi davasında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Dava mutlaka burada açılmalıdır.

Eski İsmimin Yanına Yeni Bir İsim Alabilir miyim?

İsim değişikliği,
 • Var olan ismin yerine başka bir isim alınmasını,
 • Var olan ismin öncesine ya da sonrasına gelecek şekilde yeni bir ismin eklenmesini,

içerebilir. Yani Ahmet olan ismini kişi Mehmet olarak değiştirebileceği gibi, Ahmet Mehmet ya da Mehmet Ahmet de yapabilir.

Hukuki bir dayanağı olmamakla birlikte, önceki adın korunmasının mümkün olduğu durumlarda bu adın korunmasının ileride çıkabilecek sorunların çözümünde işe yarayacağı kanaatindeyiz. Örneğin, Ahmet Akın isimli kişi, Mehmet Akın olarak adını değiştirirse, önceden adının Ahmet olduğunu ortaya koyabilmek için mahkeme kararını göstermek zorunda kalacaktır. Ama Ahmet Mehmet Akın olarak isim değişikliği gerçekleşirse, çok önemli olmayan durumlarda sözlü şekilde durumu izah edebilecek ve kısa sürede sorunu çözebilecektir. Tabii bu belirtilen sadece bir düşüncedir.

İsim Değişikliği Davası Kaç Defa Açılabilir?

İsim değişikliği davası açmak için herhangi sayısal bir sınır bulunmamaktadır. Ancak, yukarıda belirtildiği üzere adın değiştirilmesi için haklı bir nedenin varlığı gereklidir. Böyle bir durum ilk davada makul görülebilecekken, sonraki davalarda mahkemece haklı görülmeyebilir. Ama temelde, herhangi bir sınır bulunmamaktadır.

Adın Değiştirilmesi ile Neler Değişir?

İsmin değiştirilmesi, ismin değiştirilmesi ile sınırlıdır. Diğer kişisel durumlar değişmez.

Dava Açmadan İsim Değiştirme

Çıkan asılsız haberler nedeniyle vatandaşlar arasında dava açmadan da isim değiştirilebildiği gibi düşünceler oluşabilmektedir. Şu an için isim değişikliği isteyen kişi, hakim kararı almalıdır. Bunun da yolu, dava açmaktır.

2017 Yılındaki Yeni Yasada İsim Değişikliği ile İlgili Neler Düzenlenmiştir

7039 sayılı kanun ile,

Kişinin iki yıl içerisinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla; 21/6/1934 tarihli ve 2525 sayılı Soyadı Kanununun 3 üncü maddesine aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları, mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.

hükmü getirilmiştir. Bu durumda mahkeme kararı değil, il veya ilçe idare kurulu kararı yeterli olacaktır. Bu durumun her isim değişikliği için geçerli olmadığını, kısıtlı bir alanı kapsadığını belirtelim.

Çocukların Durumu Ne Olur?

İsmini değiştiren kişinin nüfus kaydı düzeltilir. Bununla birlikte çocuklarının nüfustaki baba ya da anne hanelerindeki isim de değiştirilir.

İsim Değişikliği Davası Avukat ile Takip

İsim değişikliği davalarında avukat ile takip zorunlu değildir. Kişi kendi davasını kendisi takip edebilir. Ancak hukuki menfaatlerin korunması, usul kurallarına uyulması ve davanın hızlı sonuçlanabilmesi gibi faydaları nedeniyle davanın bir avukatla takip edilmesi tavsiye edilir.

İsim Değişikliği Davası Ücreti

İsim değişikliği davalarında harç ve gider avansı yatırılması mecburidir. Bununla birlikte ilan ücreti de karardan sonra, eğer gider avansı yetersizse, yatırılmalıdır. Avukat vekalet ücreti, avukatlık asgari ücret tarifesindeki asliye hukuk mahkemeleri ile ilgili kısımdaki miktarın altına düşmemek kaydıyla belirlenir.

Nüfus Müdürlüğüne Başvurarak İsim Değiştirmek Mümkün müdür?

Hayır, değildir. İsim değişikliği, yukarıda maddesi yazılı 7039 sayılı kanundaki durum hariç, mahkeme kararı ile mümkündür.

İsim Değişikliği Kararına İtiraz Edilebilir mi?

Türk Medeni Kanunu madde 27 son fıkraya göre adın değiştirilmesi nedeniyle zarara uğrayan, adın değiştirilmesi kararının kaldırılması için dava açabilir. Bu dava, durumun öğrenilmesinden itibaren 1 yıl içerisinde açılmalıdır. Aksi halde dava açma hakkı ortadan kalkar.

Kategori: Medeni Hukuk

50 Yorum

 • devran d**** diyor ki:

  Merhaba adım lokman fakat bu ismi resmiyet dısında kullanmıyorum göbek adımı kullanıyorum aile ve çevre içerisinde göbek adımla değiştirmek istiyorum böyle bir şey mümkün mü. Teşekkürler.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Verdiğiniz bilgilere göre adınızı değiştirmeniz mümkün gözüküyor.

 • Berfin k**** diyor ki:

  Merhaba adim berfin ama çevremde göbek ismim ile biliniyorum ve bu sorun teşkil ediyor..ismimi nasıl degistirebilirim??teşekkürler.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   İsim değişikliği davası açmanız gerekli. Bir avukattan hukuki destek alabilirsiniz.

 • Merve N**** diyor ki:

  Merhaba. Ben islam dinine inanmıyorum. Kimliğimde dini inancım islam olarak gözüküyor. Dini inancımın olmadığını belirttiğimde ismimi değiştirebilir miyim? Yoksa yeniden dava mı açmalıyım.

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Adınızı değiştirmek için dava açmanız gerekli.

 • Melis diyor ki:

  Merhaba benim adım melis. Güzel bir ismim var ama bana birisi ismimi dediği zaman yakınımın ölürkenki fısıldamaları geliyor ve ağlamaya başlıyorum. Rahatsız oluyorum, değişir mi

 • Sena T***** diyor ki:

  Merhaba.Benim kimlikteki adım Senanur.Ama bugüne kadar hep Sena ismini kullandim.Ve herkes de beni bu şekilde taniyor bu şekilde hitap ediyor.Senanur ismini kendime yakistiramiyorum ve sevmiyorum.Ismimi Sena olarak degistirmem mümkün müdür?

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Mümkündür. Kişinin bilinen ismini kullanmayı talep etmesi, haklı bir neden olarak kabul edilir.

 • İbrahim Ozan K**** diyor ki:

  Merhaba, adım İbrahim Ozan, ama ben bu isimle kendimi bağdaştıramıyorum. İsmimin Alice Rell olmasını istiyorum, kendini bağdaştıramama nedeni haklı bir neden olarak görülebilir mi ?

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Bağdaştıramamak da haklı neden olabilir tabii ki ancak bağdaştıramamanın ispatında zorluk yaşayabilirsiniz.

 • Oğulcan M**** diyor ki:

  Merhaba , Adım Oğulcan ve adımın yapısı itibari ile hem söylenişi alaycı kendi adımı derken zorlanıyorum ruhsal bir sorun yaşatıyor. Etrafımdaki insanlar adımı söylemeye çekiniyor . İlk duyduklarında iç dünyalarında verdikleri tepkiyi dışa yansıtıyorlar . Buda beni rahatsız ediyor yaşlanınca neler olur bilemem. Değiştirebilirmiyim ?

 • maide*** diyor ki:

  Merhaba, benim adım Maide anlamı ” sofra ” çok alay konusu oluyor. Mahkemeyle ismimi değiştirebilir miyim

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Şüphesiz kararı mahkeme veriyor ancak isim değişikliği talebiniz olumlu karşılanır gibi gözüküyor.

 • Ahmet t*** diyor ki:

  Slm Erdem bey
  14 aylık bi kızım var
  Adını ilk kimlik çıkca zaman DuDu koydum.
  Ama ayemeden eşimden çok tepki aldım
  Dava açmadan
  Sadece Nüfüsa dilekce vererek
  DuDu olan ismi Duru olarak harf deyişimi taleb edebilirmiyim

  SAYGILAR..

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   2017 yılında çıkan yasaya göre yazım hataları nüfus müdürlüğüne başvurularak düzeltilebilir. Kızınızın isminin yazım hatası nedeniyle Dudu olduğunu, amacınızın Duru koymak olmak olduğunu belirterek bir başvuru yapın. Nüfus müdürlüğü değerlendirir. En fazla talebiniz reddolur. O zaman dava açmanız gerekir.

 • Murat Ş****** diyor ki:

  Merhaba Erdem bey,birkaç yıl önce Ahmet Talha Şahinkaya olan adımı,Ahmet Murat *** olarak değiştirdim.Aslında Ahmet ismine çok alışık degildim onu degiştirmem gerekirken,Talha ismini degistirdim.Yeniden isim degistirme davası acarak,ismimi Murat Talha *** yapabilirmiyim? Boyle bir sansim var mi? Cevaplarsaniz sevinirim.Tesekkurler..

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Dava açmanız mümkün ancak durumunuzu mahkemeye iyi açıklamanız gerekli.

 • ünal y***** diyor ki:

  merhaba avukat bey
  benim ismim ünal ama benimle hep dalga geçiyorlar. isim değişikliği mümkün mü acaba, ben yurt dışında yaşıyorum
  teşekkürler…

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   İsim değişikliği yapmanız mümkün. Ya da isminizle dalga geçenler hakkında şikayetçi olup, hakaret suçu gerçekleştiği için ceza almalarını sağlayabilirsiniz. Manevi tazminat davası da açabilirsiniz. Eminim isminizle dalga geçen kalmaz.

 • Sibel A**** diyor ki:

  Hayırlı günler. Benim kimlikteki adım Sibel. Annem babam Sibel olarak beni çağrıyor ama Fatıma Sude ismini kullanıyorum yakın çevrem ve eşim beni bu ismimle hitap ediyor herkes de beni bu şekilde biliyor. Sibel ismini kendime yakistiramiyorum sevmiyorum.Anlamından dolayı Ismimi Fatıma Sude olarak degistirmem mümkün müdür?

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Kararı şüphesiz mahkeme verir ancak talebinizin kabul edilmesi beklenir.

 • Güçlü ç***** diyor ki:

  Merhaba, ismini beğenmiyorum ve değişme şansı var mı ?

 • Neriman o**** diyor ki:

  Adım neriman ama ben göbek adım özlem isimini kullanıyorum beni herkes özlem olarak tanıyor degistirebilirmiyim.

 • Gülnur E*** diyor ki:

  Oğlumun 3 tane ismi var. En baştaki Mehmet ismini kaldırtmak istiyorum. Mahkeme ile mi yapmamız gerekiyor. Yeni kanun ile mahkemesiz nüfustan düzelttirebilir miyiz?

 • Berhudan a***** diyor ki:

  Merhaba ismim berhudan.ismimin yapısı ve söyleyişi insanlar tarafında çok garipseniyor ve dalga konusu oluyor bu durumdan çok rahatsız oluyorum. Mahkemeye başvurmadan ismimi değiştirmem mümkün müdür?

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Mahkemeye başvurmak dışında seçeneğiniz bulunmuyor.

 • hasret t****** diyor ki:

  Merhaba ismim hasret ve ben bir erkegim kiz ismi oldugundan sorunlar cikior karsima nasil deistirebilirim

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Yazı içeriğini inceleyebilir ve bir avukattan hukuki yardım alabilirsiniz.

 • Gül Ü**** diyor ki:

  Merhaba ismim Güllü ama herkes Gül diyor ve GÜLLÜ ismini sevmiyorum kullanılmıyorsa zaten en kısa sürede nasil değiştirebilirim? Sadece 2 harfin kalkmasını istiyorum
  Şimdiden teşekkürler

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Dava açmanız gerekli. Başka bir yolu bulunmuyor.

 • Rukiye c*** diyor ki:

  Merhaba 7yaşında bi oğlum var kimlikte yazan ismiyle hitap etmiyorum babası doğduğunda benim rızam olmayan bi idim koymuş tek annesi olarak değiştirebilirmiyim

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Çocuğun yaşı, ismin ne olduğu gibi konular önemlidir. Bir avukatla görüşünüz.

 • Şevket k**** diyor ki:

  İsmim şevket fakat eski bir türk sineması aktörünün lakabıyla çağırıyorlar ve bundan çok rahatsız oluyorum ismim değiştirile bilirmi

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Makul bir sebep gibi gözüküyor. Son söz mahkemenin şüphesiz.

 • Tayyip T*** diyor ki:

  Merhaba adım Tayyip ismimi malum siyasi nedenlerden dolayı değiştirmek istiyorum kabul edilir mi

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Önemli olan kişinin isminden memnun olup olmamasıdır. Memnun değilseniz, istediğiniz isimle mevcut isminizin değiştirilmesi beklenir. Başkaca bir sebep ileri sürmeniz dahi gerekmez.

 • Melih G**** diyor ki:

  Merhaba. Eşimin babası ismini değiştirdi. Nüfus kaydında da adı değişti. Ancak eşim yeni kimlik başvurusu için nüfusa gittiğinde sorun yaşadı. Eşimin kaydında baba adı hala eski isim görünüyordu. Nüfustakiler eşim 18 yaşından büyük olduğu için ancak mahkeme kararı ile kimliğindeki baba adının düzeltilebileceğini iddia ettiler. Aksi halde verecekleri yeni kimlikte de baba adı eski isim olacakmış. Bu bana çok mantıksız geldi ama mümkün mü?

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Nüfus Hizmetleri Kanunu md. 36/2:

   Haklı sebeplerin bulunması hâlinde aynı konuya ilişkin düzeltme yapılması hâkimden istenebilir. Ad değişikliği hâlinde, nüfus müdürlüğü bu kişinin çocuklarının baba veya ana adına ilişkin kaydı, soyadı değişikliğinde ise eşin ve ergin olmayan çocukların soyadını da düzeltir.

   Ad değişikliğinde çocuğun yaşının önemi yoktur. Babasının adı nüfus kaydında değiştirilmelidir. Soyad değişikliğinde çocuğun yaşı önem taşır.

 • arzu e*** diyor ki:

  İsim değişikliği davası ücreti nedir? Davanın açılıp sonuçlanmasına kadar bütün ücretler ne kadar acaba?
  Teşekkürler

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   İletişim sayfasındaki telefon numarasından bilgi alabilirsiniz.

 • Muhammed G**** diyor ki:

  Merhaba benim ismim muhammed, islam dinine inanmıyorum deistim , ismimi atilla yapmak istiyorum. Mahkemeye de başvurmadım başvursam bu değişiklik talebini kabul ederler mi? Eğer etmezlerse bu insan hakları ihlali olmaz mı, ben müslüman değilim çünkü

  • Avukat Erdem Akçay diyor ki:

   Kişinin istemediği bir isimle yaşamaya mecbur bırakılması insan hakları ihlalidir. Önemli olan, sizin hangi ismi kullanmak istediğinizdir. Dini değerler, vb gibi sebepler ileri sürmeniz dahi gerekmez. Mahkeme de bunu değerlendirerek adınızın değiştirilmesine karar verecektir.

 • Selanur G**** diyor ki:

  İsmimden çok rahatsızlık duyuyorum ölümü çağrıştırıyor ve hiçbir yerde bir anlamı oldugunu duymadım ve arastırdım yok önceleri namazın nuru dıye bılıyordum ama salah demekmıs o
  İsmim söylenirken cok onur kırıcı seylerlede karsı karsıya gelıyorum bu dava ıcın geçerli bir sebep olur mu