Avukat Erdem Akçay

Kimler Evlenmeye Tanık Olabilirler?

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Şekle bağlı bir akit olan evlenme, evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılır. Evlenme törenlerinde kimlerin şahit olabileceği konusu Evlendirme Yönetmeliği md. 28’de düzenlenmiştir.  Düzenlemede;

“Şahit olabilmek için ergin ve mümeyyiz olmak ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır.

Görüşleri itibarıyla mümeyyiz olmadıkları ve evlenecek tarafı tanımadığı anlaşılanlar şahitlik
yapamazlar. Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, tanıklık
ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve akdin yapıldığına şahittir.”

şeklindedir.

Görüldüğü üzere yasa tanığın, evlenecek kişiyi tanıması gerektiğini belirtmektedir. Bunun gerekçesini, yönetmelik maddesinin devamında görmek mümkündür. Madde, şahitin neye şahitlik edeceğini açıklarken, “…tanıklık ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna…”, da demektedir. Dolayısıyla evlenecek tarafı tanımayan kişinin, belirtilen bu konuda tanıklık etmesi doğru olmayacaktır.

Kategori: Evlenme

Yorum Yapabilirsiniz