Avukat Erdem Akçay

Evlenmenin İptali Davası

Mayıs 8, 2013

Butlan nedeniyle iptali istenebilecek evlenmeleri Mutlak Butlanla Batıl Olan Evlenmeler ve Nisbi Butlanla Batıl Olan Evlenmeler konularında açıklamıştık. Bazı sebeplere dayanarak ise butlan talebinde bulunulamaz. Bu sebepler: Kadının bekleme süresi bitmeden evlenmesi, evlenmenin butlanını gerektirmez. Önceki evliliği sona eren eşin, iddet müddeti olan 300 günü beklemesi ve sonra yeni bir evlilik yapması gereklidir. Bu hükme uyulmadan…

Mayıs 8, 2013

Nisbi butlan nedeniyle evlenmenin iptali davası açabilmek için gerekli sebepleri kanun sıralamıştır. Bunlar: Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk, Yanılma, Aldatma, Korkutma, Yasal temsilcinin izni bulunmadan evlenme Nisbi butlan nedeniyle evlenmenin iptali davası açabilecek olanlar, eşler ve yasal temsilcidir. Eşlerin dayanabileceği nedenler: Evlenme sırasında geçici olarak ayırt etme gücüne sahip olmadığını belirten eş, evlenmenin iptalini dava…

Mayıs 8, 2013

Türk Medeni Kanunu, aşağıda listelenmiş hallerde evlenmelerin mutlak butlanla batıl olduklarına hükmetmiştir: Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması, Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması, Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması, Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması. Evlenme Engelleri: Kimler Evlenemezler? ve Kimler Evlenebilir? konularda değindiğimiz evlenme…

Mayıs 8, 2013

Bazı evlenmeler, yasanın aradığı şekil unsurlarına sahip olarak meydana gelmiş olduğu halde sonradan ortadan kaldırılabilme ihtimaline sahiptirler. Türk Medeni Kanunu, batıl olan evlenmelerle ilgili olarak Mutlak Butlan ve Nisbi Butlan olmak üzere iki tür ayrıma gitmiştir. İleriki yazılarımızda bu konulara değineceğiz. Butlan kararının özellikleri: Batıl bir evlilik ancak  hâkimin  kararıyla sona erer, Mutlak butlan hâlinde…