Avukat Erdem Akçay

Evlenmenin İptali

Mayıs 8, 2013

Butlan nedeniyle iptali istenebilecek evlenmeleri Mutlak Butlanla Batıl Olan Evlenmeler ve Nisbi Butlanla Batıl Olan Evlenmeler konularında açıklamıştık. Bazı sebeplere dayanarak ise butlan talebinde bulunulamaz. Bu sebepler: Kadının bekleme süresi bitmeden evlenmesi, evlenmenin butlanını gerektirmez. Önceki evliliği sona eren eşin, iddet müddeti olan 300 günü beklemesi ve sonra yeni bir evlilik yapması gereklidir. Bu hükme uyulmadan…

Mayıs 8, 2013

Nisbi butlan nedeniyle evlenmenin iptali davası açabilmek için gerekli sebepleri kanun sıralamıştır. Bunlar: Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk, Yanılma, Aldatma, Korkutma, Yasal temsilcinin izni bulunmadan evlenme Nisbi butlan nedeniyle evlenmenin iptali davası açabilecek olanlar, eşler ve yasal temsilcidir. Eşlerin dayanabileceği nedenler: Evlenme sırasında geçici olarak ayırt etme gücüne sahip olmadığını belirten eş, evlenmenin iptalini dava…