Avukat Erdem Akçay

Evlenmeye Kimler Şahit Olabilirler?

Mayıs 6, 2013

Şekle bağlı bir akit olan evlenme, evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılır. Evlenme törenlerinde kimlerin şahit olabileceği konusu Evlendirme Yönetmeliği md. 28’de düzenlenmiştir.  Düzenlemede; “Şahit olabilmek için ergin ve mümeyyiz olmak ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır. Görüşleri itibarıyla mümeyyiz olmadıkları ve evlenecek tarafı tanımadığı anlaşılanlar şahitlik yapamazlar….