Avukat Erdem Akçay

İddet Müddeti

Nisan 22, 2013

Türk Medeni Kanunu’nca evlenme engelleri kapsamında düzenlenen “kadın için bekleme süresi”, kadınların evlenmeleri hususunda özel bir düzenlemedir. Hükme göre evlilik her ne suretle sona ermiş olursa olsun, önceki evliliğinin sona ermesinden itibaren belirli bir süre içerisinde kadının evlenmesi yasaklanmıştır. Bu süre kanunda, evliliğin sona ermesinden itibaren başlamak üzere 300 gün olarak belirlenmiştir. Nesep karışıklıklarının önlenmesi…