İş sözleşmesi Nasıl Hazırlanır?

İş Sözleşmesi: İş Kanunu Kapsamında İş Sözleşmesinin Kuruluşu, Şartları ve Türleri

İş sözleşmesi, işveren ile işçi arasında kurulan, işin nasıl yapılacağını, ücretin ne olacağını, çalışma şartlarını, vb düzenleyen bir akittir. Yasa tarafından özel olarak düzenlenenler hariç, özel bir şekle tabi olmayan iş sözleşmelerinde yer alması gereken hususlarda bir sınırlama söz konusu değildir. Taraflar diledikleri gibi, diledikleri kadar ayrıntıya girerek, yasaya aykırı olmayan hükümleri sözleşmeye koyabilirler. Ancak…