İşe İade

Özel Okullarda Çalışan Öğretmenler İşe İade Davası Açabilirler mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun işçileri koruyan en önemli düzenlemelerinden birisi işe iade davasıdır. Kanunun 18’inci maddesi, bazı özelliklerin varlığı halinde işverenin iş sözleşmesini keyfi olarak feshedemeyeceğini belirlemektedir. Aksi halde işçi, süresi içerisinde işverene karşı işe iadesini isteyebilecektir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye işe iade davası konusunda yer vermiştik. Özetle işe iade davası açılabilmesi için, işyerinde…

Soru – Cevap: İşe İade Davası Ne Kadar Sürer?

İşe iade, geçerli ya da haklı bir sebep olmaksızın iş sözleşmesi sonlandırılan işçinin, işe dönmesini sağlayan ve işçinin korunmasında en önemli koruma mekanizmalarından birini temsil eden mekanizmalardan birisidir. Şüphesiz ki işe iade davası ile işçi mutlaka işe dönmeyi elde edemez. Ancak işveren, işçinin işe iadesine yönelik mahkeme kararına rağmen işçiyi işe başlatmazsa, tazminat ödemek zorunda…

İşe İade Davası Şartları ve İşe İade Kararı Sonrası Tazminatlar

İşveren ile işçi arasında kurulan iş sözleşmesi, taraflara hak ve borçlar yüklemektedir. İş akdi kurulurken her ne kadar öngörülemese de, işveren ya da işçi için iş sözleşmesi devam ettirilemez bir hal alabilir. Kanun, iş akdinin nasıl sonlandırılabileceğini, iş akdini sonlandırılan işçi ya da işverenin hangi durumlarda haklı sayılabileceğini, vb belirlemiştir. Bununla birlikte yasa, işçiyi koruma…