Avukat Erdem Akçay

Kadının Soyadı

Mayıs 15, 2013

Evliliğin genel hükümleri kapsamındaki konulardan birisi de, kadının hangi soyadını kullanabileceğidir. Türk Medeni Kanunu md. 187 hükmü, bu konuyu düzenlemektedir. Hükümle kadın, evlenmenin gerçekleşmesiyle eşinin soyadını alır. Ancak eğer kadın, eski soyadını da kullanmak istiyorsa, evlendirme memuruna ya da evlenmenin arından nüfus idaresine yapacağı yazılı bir başvuruyla önceki soyadını, kocasının soyadının önünde kullanabilir. Kadın eğer…