Mirasçı Atama

Mirasçı Atama Nedir ve Nasıl Atanır? Kimler Mirasçı Olarak Atanabilirler?

Miras hukuku kapsamında önceden değerlendirdiğimiz yasal mirasçılar mirasbırakanın terekesi üzerinde, yasa gereği, doğrudan hak talep edebilen mirasçılardı. Acaba miras sadece yasal mirasçılara mı kalır? Mirasbırakan mirası üzerinde tasarrufta bulunamaz mı? Örneğin, herhangi bir yakınlığı bulunmayan kişiyi mirasçısı olarak belirleyebilir mi? Şüphesiz, soruların cevabı evet. Mirasbırakan, yasanın belirlediği yasal mirasçılar dışında mirasçı atayabilir. Mirasçı Atama Nedir?…