Avukat Erdem Akçay

Nişanın Bozulmasında Maddi Manevi Tazminat

Mart 6, 2013

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu md. 118 ve devamı hükümlerce düzenlenen nişanlanma, bir aile hukuku sözleşmesidir. Herhangi bir şekil şartına bağlı olmayan nişanlanmanın emredici hükümleri: Nişanlanma, ancak evlenme vaadiyle olur. Evlenme vaadi bulunmadığı takdirde, tarafların iradeleri nişanlanmayı doğurmaz. Evlenme vaadinin herhangi bir şekli bulunmamaktadır. Yazılı, sözlü ortaya koyulabilir. Gelenek görenekçe düzenlenmiş şekil unsurlarına uyulmaması, nişanlanmayı…