Avukat Erdem Akçay

Nisbi Butlan

Mayıs 8, 2013

Nisbi butlan nedeniyle evlenmenin iptali davası açabilmek için gerekli sebepleri kanun sıralamıştır. Bunlar: Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk, Yanılma, Aldatma, Korkutma, Yasal temsilcinin izni bulunmadan evlenme Nisbi butlan nedeniyle evlenmenin iptali davası açabilecek olanlar, eşler ve yasal temsilcidir. Eşlerin dayanabileceği nedenler: Evlenme sırasında geçici olarak ayırt etme gücüne sahip olmadığını belirten eş, evlenmenin iptalini dava…