Avukat Erdem Akçay

Terk Sebebiyle Boşanma

Aralık 11, 2014

Türk Medeni Kanunu, terki bir boşanma sebebi olarak saymıştır. Kanun maddesi: Madde 164 – Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter * tarafından yapılan…