Avukat Erdem Akçay

Yasal Mirasçılar

Ocak 24, 2019

Türk Medeni Kanunu madde 495-501, “Yasal Mirasçılar” bölüm başlığını taşımaktadır. Bu metinde, kimlerin yasal mirasçı olduğu, yasal mirasçılığın ne olduğu gibi konular irdelenecektir. Yasal mirasçılık, mirasbırakanın üzerinde tasarruf etmediği kısmın kimlere kalacağı hususunu belirlemektedir. Yasal mirasçılar belirlenirken 3 farklı sistem kullanılmaktadır. Bu sistemler: Yasal Mirasçılıkta Birey Sistemi: Bu sistemde kimlerin mirasçı olacakları, mirasbırakana yakınlık ve…