Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Küçükçekmece'de boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren hukuk bürosunun çalışma alanı ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfadır. Boşanma davasının avukatla takibi neden önemlidir? Davanın avukatsız takibi mümkün müdür?

Küçükçekmece Boşanma Avukatı

Her evlilik maalesef evliliğin başlangıcındaki hayale uygun ilerlemiyor ve eşler bir arada yaşayamaz hale gelebiliyorlar. Her ne kadar evlenirken evlenme ehliyetine sahip eşlerin evlenme iradelerini kanundaki usule uygun olarak ortaya koymaları yeterliyken, evliliğin sona ermesi daha ağır şartlara bağlanmıştır. Boşanmayı düzenleyen Türk Medeni Kanunu, özel ve genel boşanma nedenlerini belirlemiş, boşanmayı bu maddelerle sınırlamıştır. Küçükçekmece boşanma avukatı yazısında dava ile ilgili bilgilerin yanı sıra Küçükçekmece Aile Mahkemeleri hakkında temel bilgilere yer verilmiştir.

Evliliği sona erdiren boşanma davası hakkında bilgilere diğer yazımızda yer vermiştik. Buna göre boşanma davasını temelde ikiye ayırmak mümkündür. Bunlar özel sebebe dayanan boşanma davaları(terk, zina, akıl hastalığı, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış) ve genel sebebe dayanan evliliğin birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davası şeklindedir. İlgili yazılarda konular ayrıntılı incelenmiştir.

Boşanma davalarını ayrıca eşlerin iradelerine bakılıp bakılmamasına göre anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olarak ikiye ayırmak mümkündür. Anlaşmalı davada irade temelde eşlere bırakılmıştır. Buna göre eğer eşler boşanma ve boşanmanın fer’ilerinde yasaya uygun anlaşmaya varırlarsa, hakim davayı kabul ederek tarafların taleplerine uygun olarak davayı neticelendirecektir. Çekişmeli davada ise eşler arasında çıkar çatışması söz konusudur ve karar, taleplerle bağlı kalınmak suretiyle hakim tarafından verilecektir.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanmak isteyen eş davasını ya yerleşim yerinde ya da davadan önce eşlerin son altı aydan beri birlikte yaşadıkları yerde açmalıdır. Örneğin eşler 5 yıldır Büyükçekmece’de ikamet ediyorken, sadakatsizliğe uğradığını düşünen eş evden ayrılarak anne babasının evinin bulunduğu Küçükçekmece’ye gelmiş olsun. Bu durumda sadakatsizliğe uğrayan eş davayı Büyükçekmece Aile Mahkemesinde davayı açabileceği gibi boşanma davasını Küçükçekmece Aile Mahkemesinde de açabilecektir. Boşanma davası Küçükçekmece Aile Mahkemesinde açılacaksa, evden ayrılan eşin amacı artık Küçükçekmece’de yaşamak olmalıdır. Aksi halde buranın yerleşim yeri olarak kabulü doğru olmayacaktır. Avukatlar, Türkiye’nin her yerinde hukuki faaliyettte bulunabilirler. Örneğin Küçükçekmece’de açılacak bir boşanma davasını Hatay’daki avukat da takip edebilir. Hukuk büromuz Halkalı’da yerleşik olup ağırlıklı olarak Küçükçekmece’de boşanma davalarına bakmaktadır.

Boşanma Davasının Avukat ile Takibi

Boşanma davalarının eşler tarafından takibi mümkündür. Dolayısıyla avukat tutmak zorunlu değildir. Ancak hem usul kurallarının kesinliğine uyma zorunluluğu, hem boşanma davasına özgü ayrıntıların özel bilgi ve tecrübeye ihtiyaç duyması nedeniyle avukatla takip önerilir. Örneğin anlaşmalı boşanma davası avukatı ile davanın takibi halinde daha dava açılmadan anlaşma protokolünde yer alacak hususlarla ilgili birçok bilgi edinilebilecekken, avukatsız takipte eşler haklarını tam olarak bilemeyebilirler ve hak kaybına uğrayabilirler. Bununla birlikte davanın yanlış açılması ya da protokolün gerektiği gibi hazırlanmaması hallerinde, davanın reddiyle de karşılaşılabilinir.

Küçükçekmece’de boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren hukuk büromuz hem anlaşmalı hem çekişmeli boşanma davaları alanlarında hizmet vermektedir.

Küçükçekmece Aile Mahkemeleri

Küçükçekmece Adliyesi’nde 7 aile mahkemesi bulunmaktadır. Boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukuna ilişkin davaların görüldüğü aile mahkemelerinde mal rejiminin tasfiyesi yani mal paylaşımı davaları da karara bağlanmaktadır. Küçükçekmece Adliyesi’nin yetki alanı içerisinde olmaları nedeniyle Küçükçekmece, Avcılar ve Başakşehir ilçelerinde ikamet eden ya da evliliklerinin son altı ayında bu ilçelerde yaşamış eşler boşanma davalarını Küçükçekmece Aile Mahkemeleri’nde açmalıdır. Örneğin Küçükçekme ilçesine bağlı Sefaköy, Halkalı, Atakent, Atatürk, Cennet, İnönü, Söğütlüçeşme gibi semt ve mahallelerde yaşayanlar, davalarını bulundukları ilçenin adliyesinde açacaklardır.

Küçükçekmece Adliyesi’nde 7 aile mahkemesi bulunmaktadır. Davaya hangi mahkemenin bakacağı dava açarken bilinmemekte olup, iş yoğunluğuna göre mahkeme sistem tarafından belirlenmektedir.

Kategori: Küçükçekmece
Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "Küçükçekmece Boşanma Avukatı" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.