Miras Hukuku

Mirasçı Eş Mirasın Kaçta Kaçını Alır? Sağ Kalan Eşin Miras Hakkı Var mıdır?

Miras hukuku ile ilgili en temel hususlardan birisi, mirasbırakanın eşinin mirastan kaçta kaç oranında pay sahibi olacağıdır. Bu konuya değinmeden önce mirasbırakanın sağ kalan eşinin, yasal mirasçı olduğunu belirtmekte fayda vardır. İlgili konuyu inceleyerek yasal mirasçılar hakkında bilgi edinilebilinir. Yasal Mirasçılardan Olan Sağ Kalan Eşin Miras Payı: Sağ kalan eşin miras payı Türk Medeni Kanunu’nun…

Yasal Mirasçılar Kimlerdir? Medeni Kanun’a Göre Kimler Yasal Mirasçı Sayılırlar?

Türk Medeni Kanunu madde 495-501, “Yasal Mirasçılar” bölüm başlığını taşımaktadır. Bu metinde, kimlerin yasal mirasçı olduğu, yasal mirasçılığın ne olduğu gibi konular irdelenecektir. Yasal mirasçılık, mirasbırakanın üzerinde tasarruf etmediği kısmın kimlere kalacağı hususunu belirlemektedir. Yasal mirasçılar belirlenirken 3 farklı sistem kullanılmaktadır. Bu sistemler: Yasal Mirasçılıkta Birey Sistemi: Bu sistemde kimlerin mirasçı olacakları, mirasbırakana yakınlık ve…

Aile Konutu ve Ev Eşyasının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi Davası

Aile konutu ve ev eşyalarının sağ kalan eşe özgülenmesi ile hukukumuzda, sağ kalan eşin korunması ve mevcut yaşantısına devam edebilmesi amaçlanmıştır. Türk Medeni Kanunu’nun 240. maddesinde belirtilen mal rejimi ile ilgili düzenleme de benzer bir amaç gütmektedir. Bu madde ile ilgili bilgiyi Aile Konutu Üzerinde Sağ Eşe İntifa Hakkı Tesisi Davası başlıklı konuda vermiştik. Aile Konutu…