Avukat Erdem Akçay

Mutlak Butlanla Batıl Olan Evlenmeler

Yazar: Avukat Erdem Akçay - Tarih: Mayıs 8, 2013

Türk Medeni Kanunu, aşağıda listelenmiş hallerde evlenmelerin mutlak butlanla batıl olduklarına hükmetmiştir:

  1. Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması,
  2. Eşlerden birinin evlenme sırasında sürekli bir sebeple ayırt etme gücünden yoksun bulunması,
  3. Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı bulunması,
  4. Eşler arasında evlenmeye engel olacak derecede hısımlığın bulunması.

Evlenme Engelleri: Kimler Evlenemezler? ve Kimler Evlenebilir? konularda değindiğimiz evlenme engellerinin, mutlak butlan sebepleri olarak listelendiği görülmektedir.

Bir evlenmenin mutlak butlanla sakat olduğunu kim ileri sürebilir?

Mutlak butlan davasını Cumhuriyet Savcısı re’sen açabileceği gibi, ilgili olan herkes tarafından da bu dava açılabilir. Ayrık durum olarak bazı hallerde, bu davayı açabilecek olanlar sınırlandırılmıştır. Bu haller:

  • Sona ermiş bir evliliğin mutlak butlanı Cumhuriyet savcısı tarafından re’sen dava edilemez; fakat her ilgili, mutlak butlanın karar altına alınmasını isteyebilir.
  • Ayırt etme gücünün sonradan kazanılması veya akıl hastalığının iyileşmiş olması durumlarında mutlak butlan davasını yalnız ayırt etme gücünü  sonradan kazanan veya akıl hastalığı iyileşen eş açabilir.
  • Evliyken yeniden evlenen bir kimsenin önceki evliliği mutlak butlan kararı verilmeden önce sona ermişse ve ikinci evlenmede diğer eş iyiniyetli ise, bu evlenmenin butlanına karar verilemez.
Kategori: Evlenme

Yorum Yapabilirsiniz