Avukat Erdem Akçay

Nişanlılığın Bozulmasında Maddi Tazminat

Yazar: Avukat Erdem Akçay - Tarih: Nisan 12, 2013

Nişanın bozulması durumunda taraflardan birinin diğer taraftan maddi tazminat talep edebilmesi için; diğer tarafın nişanı, haklı bir sebep olmaksızın bozmuş olması veya nişanın bozulma sebebinin, diğer tarafa yükletilebilecek bir sebep olması gerekir. Yani maddi tazminat isteyen taraf, “Nişanı bozdu ama sebebi haklı değil”, “Nişanı bozdu ama zaten sebep olan o” ya da “Nişanı bozdum ama buna diğer taraf neden oldu”, vb diyebilmelidir.

Maddi tazminat talebinde bulunabilecekler:

  • tazminat istemeye hakkı olan taraf(önceden nişanlı olan kişi),
  • tazminat istemeye hakkı olan tarafın anne, babası
  • tazminat istemeye hakkı olan tarafın anne babası gibi davranan kimseler

Maddi tazminatın miktarı, olayın özelliğine göre belirlenecektir. Kusuru olan taraf, tazminat isteme hakkı olan tarafa, dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddi fedakarlık karşılığında uygun bir tazminat ödemekle yükümlüdür. Bu kural, nişan giderleri hakkında da uygulanacaktır.

Nişanlılığın Bozulmasında Manevi Tazminat” başlıklı konuda, nişanlılığın bozulmasında taraflara düşen yükümlülükleri açıklamaya devam edeceğiz.

Kategori: Nişanlanma

Yorum Yapabilirsiniz