Avukat Erdem Akçay

Nişanlılığın Sona Ermesinde Hediyelerin Geri Verilmesi

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Hayatın olağan akışında nişanlıların ya da yakınlarının, diğer taraf nişanlıya hediye vermesi doğaldır. Ancak nişanlılığın evlenme dışındaki bir sebeple sona ermesi halinde, verilen bu hediyelerin akıbeti ne olacaktır? Türk Medeni Kanunu bu durumu;

“Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir.

Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır.”

şeklinde düzenlemiştir. İlgili maddenin unsurları:

  • Nişanın evlenme dışındaki bir sebeple sona ermesi halinde, hediyeler geri istenebilir,
  • Sadece nişanın tarafı olan kişi değil, ana ve baba ya da onlar gibi davranarak hediye vermiş olanlar da vermiş oldukları hediyeleri geri isteyebilirler,
  • Yalnızca, alışılmışın dışındaki hediyeler geri istenebilir. Alışılmış hediyeler geri istenemez.
  • Öncelikli olarak hediyelerin aynen veya mislen iadesi istenecektir. Eğer bu mümkün değilse, sebepsiz zenginleşme hükümlerine başvurulacaktır.

Nişan hediyelerinin iadesi talebinde dava, hediyeleri iade etmesi istenen kişiye açılacaktır.

Kullanımdan kaynaklı olarak eskiyen ya da tüketilen hediyelerin iadesi söz konusu olmayacaktır.

Alışılmış hediyeden kasıt nedir?

Nişanlılık nedeniyle verilen hediyenin alışılmış ya da alışılmamış hediye sayılabilmesi için hediyenin; yöresel örf ve adete göre verilen hediyelerden olması yanında maddi değerinin de günün koşullarına göre fahiş olmayan hediyelerden bulunmasına bağlı olup bu fahişlik olgusu da daha çok tarafların mali ve sosyal durumları ile ölçülür. Nişanlının mali gücünü aşarak verdiği hediyenin onun yönünden alışılmış sayılması ve fahiş olmayacağının kabulü düşünülemez. Aksi halde, hediye verilen nişanlının haksız zenginleşmesine yol açılmış olur. Yerleşik Yargıtay uygulamasına göre de nişan yüzüğü dışındaki altın ve ziynet eşyası alışılmış hediye kapsamında olmayıp iadesi gereken hediyeler olarak değerlendirilmektedir.

Nişan hediyelerinin geri istenmesi için süre var mıdır?

Nişanlılık nedeniyle verilen hediyelerin iadesini ilgili taraf, nişanın sona ermesinden itibaren davasını 1 yıl içerisinde açmalıdır.

Kategori: Nişanlanma

Yorum Yapabilirsiniz