Avukat Erdem Akçay

Nisbi Butlanla Batıl Olan Evlenmeler

Yazar: Avukat Erdem Akçay - Tarih: Mayıs 8, 2013

Nisbi butlan nedeniyle evlenmenin iptali davası açabilmek için gerekli sebepleri kanun sıralamıştır. Bunlar:

  • Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk,
  • Yanılma,
  • Aldatma,
  • Korkutma,
  • Yasal temsilcinin izni bulunmadan evlenme

Nisbi butlan nedeniyle evlenmenin iptali davası açabilecek olanlar, eşler ve yasal temsilcidir. Eşlerin dayanabileceği nedenler:

  • Evlenme sırasında geçici olarak ayırt etme gücüne sahip olmadığını belirten eş, evlenmenin iptalini dava edebilir. Şüphesiz ki evlenme kararının açıklanması esnasında, kişinin ayırt etme gücüne sahip olması zorunludur. Bunun var olmadığına dayanan eş, evliliğin iptalini dava edebilecektir. Diğer eş ise, bu dayanağı kullanmayacaktır.
  • Evlenmeyi düşünmediği ya da hiç istemediği bir kişiyle yanılarak evlenmeye razı olan ya da eşinde bulunmaması onunla birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir duruma sokacak derecede önemli bir nitelikte yanılarak evlenen kişi, yanılma nedeniyle, evlenmenin iptali talebiyle dava açabilecektir.
  • Eşinin namus ve onuru hakkında doğrudan doğruya onun tarafından veya onun bilgisi altında bir başkası tarafından aldatılarak evlenmeye razı olan eş yine evlenmenin iptalini talep edebilecektir. Bununla birlikte, kişi kendisinin veya altsoyunun sağlığı için ağır tehlike oluşturan bir hastalık kendisinden gizlenmişse, yine aldatma nedenine dayanabilecektir.
  • Kendisinin veya yakınlarından birinin hayatı, sağlığı veya namus ve onuruna yönelik pek yakın ve ağır bir tehlike ile korkutularak evlenmeye razı edilmiş eş, evlenmenin iptalini dava edebilir.

Nisbi butlanla evlenmenin iptali davasını açma hakkı, iptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ay ve her hâlde evlenmenin üzerinden beş yıl geçmekle düşer. Bu süre, hak düşürücü bir süredir.

Eşlerden ayrı olarak yasal temsilcinin de nisbi butlan nedeniyle evlenmenin iptali davasını açabileceği durum mevcuttur. Eğer küçük veya kısıtlı, yasal temsilcisinin iznini olmadan evlenirse, yasal temcilsi evlenmenin iptalini dava edebilir. Ancak, eğer bu küçük ya da kısıtlı, 18 yaşını doldurmak suretiyle ergin olursa, kısıtlı olmaktan çıkarsa veya kadın olan eş gebe kalırsa, artık yasal temsilcinin dava açma hakkı bulunmamakla birlikte, açılmış olan dava mevcutsa, bu davada da evlenmenin iptaline karar verilemez.

Kategori: Evlenme

Yorum Yapabilirsiniz