Nüfus Davaları

Nüfus davaları, gerçek kişilere ait nüfus kayıtlarındaki değişiklik ve düzeltmelere ilişkin davaları oluşturmaktadır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 2525 sayılı Soyadı Kanunu ve 9/5/2020 tarihli Nüfus Hizmetleri uygulama Yönetmeliği nüfus davalarının temel kaynaklarını oluşturmaktadır.

Nüfus kayıtlarına ilişkin davalar temel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • Ad ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli
 • Adın İptali İstemli
 • Ana-Baba Adının Düzeltilmesi/Değiştirilmesi İstemli
 • Cinsiyet Düzeltilmesi İstemli
 • Diğer Kayıtların Düzeltilmesi İstemli
 • Din Kaydının İptali İstemli
 • Doğum Tarihine Gün-Ay Eklenmesi İstemli
 • Doğum Yerinin Düzeltilmesi İstemli
 • Kayıtlarda Sağ Görünen Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti İstemli
 • Mükerrer Kaydın İptali İstemli
 • Ölüm Kaydının İptali İstemli
 • Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi-Tanınması İstemli
 • Yaş Düzeltilmesi İstemli

Davaların tamamı maktu harca tabi olup, Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Yetkili mahkeme ise başvuranın yerleşim yeri mahkemesi olabileceği gibi nüfusa kayıtlı olunan yerde de nüfus davası açılabilir.

Nüfus davası açmadan önce talebin nüfus müdürlüğünce karşılanabilecek bir işlem olup olmadığı araştırılmalıdır. Zira bazı hallerde mevzuat buna imkan vermekte olup, uzun yargılama sürecinden kurtulmak mümkündür.

Nüfus davalarının bizzat takibi mümkündür. Ancak hem işlemlerin hızlı yürümesi hem de davanın doğru açılması ve takibi için bir avukat ile davanın takibi önerilir.

Aşağıda listeli sayfalardan çeşitli nüfus davaları hakkında ayrıntılı bilgi alınabilmektedir.