Avukat Erdem Akçay

Soru: Senet Borcuna Kefillikte Eşin Rızası Zorunlu mudur?

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Okay Bey’in sorusu: “Ahmet bey, bir arkadaşının senet borcu için kefil olarak senede imza atar ancak Ahmet Bey’in eşinden kefillik için rıza alınmamıştır ve senet günü geldiğinde senet ödenmemiş ve alacaklı protesto çekmiştir. Bu durumda, senet alacaklısı, eşi rıza vermemiş olan Ahmet Bey’e kefilliğinden ötürü icra takibi yapabilir mi? Yoksa eşten rıza alınmamış kefillik geçersiz olduğu için icra takibi de yapılamaz mı? Ahmet Bey kefilliği 10.02.2013 de vermiştir ancak eşinin rızası alınmamıştır. Bu durumda Ahmet Bey’e hukuki takip yapılabilinir mi? Ahmet Bey’in kefilliği geçersiz mi olur? Saygılar.”

Cevap: Tartışmalı olmakla birlikte, yeterli Yargıtay kararı bulunmaması nedeniyle uygulamanın tavrını kestirmenin zor olduğu bir konu. Ancak genel olarak şu söylenebilir; Borçlar Kanunu’nda düzenleme açıktır ve eşin rızası zorunlu haldedir. Ancak Yargıtay benzer bir yargılamada verdiği kararda, borç doğuran düzenlemenin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılmış olması halinde, Borçlar Kanunu hükümlerinin değil, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtmiştir. TTK’da eşin rızası diye bir düzenleme olmadığı için de, eşin rızasının gerekmediğine hükmedilmiştir.

 

 

Yorum Yapabilirsiniz