Soru: Bir Malı Mirasçı Olmayan Bir Kişiye Bırakmak Mümkün müdür?

Yazılma Tarihi:
Güncellenme Tarihi: 2019-04-08

Soru: Sadece evimi, öldüğümde çok sevdiğim bir arkadaşıma bırakmam mümkün müdür?

Yanıt: Türk Medeni Kanunu soru ile ilgili düzenlemeyi madde 517’de yapmıştır. Madde metni:

Madde 517- Mirasbırakan, bir kimseye onu mirasçı atamaksızın belirli bir mal bırakma yoluyla kazandırmada bulunabilir.

Belirli mal bırakma, ölüme bağlı tasarrufla bir kimseye terekedeki bir malın mülkiyetinin veya terekenin tamamı ya da bir kısmı üzerinde intifa hakkının kazandırılmasına yönelik olabileceği gibi; bir kimse lehine tereke değeri üzerinden bir edimin yerine getirilmesinin, bir iradın bağlanmasının veya bir kimsenin bir borçtan kurtarılmasının, mirasçılar veya belirli mal bırakılanlara yükletilmesi suretiyle de olabilir.

Bırakılan belirli mal terekede bulunmadığı takdirde, tasarruftan aksi anlaşılmadıkça, ölüme bağlı tasarrufu yerine getirmekle yükümlü olanlar borçtan kurtulurlar.

Belirli bir mal bırakma” başlığı altında yer alan düzenlemeye göre mirasbırakan, lehine düzenleme yaptığı kişiyi mirasçı olarak atamadan da, ona belirli bir malını bırakabilmektedir. Örneğin mirasbırakan M, arkadaşı A’ya evini ölüme bağlı tasarruf ile bırakabilecektir. Şüphesiz belirli bir mal bırakma tenkisin konusu olabilir.

İstanbul Barosu levhasına kayıtlı olarak Avcılar, İstanbul'da hukuki faaliyetlerine devam eden Av. Erdem Akçay tarafından oluşturulmuş içeriğin izinsiz kopyalanması yasaktır. Alıntı yapılırken kaynak gösterilmesi gereklidir. Yazar hakkında bilgi için Hakkımızda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.