Avukat Erdem Akçay

Soru: Eşimin Evimizi Satmasına Nasıl Engel Olabilirim?

Yazar: Avukat Erdem Akçay - Tarih: Ağustos 5, 2014

Feride Hanım’ın sorusu:

Eşim kendi evimizi sattı ve şu anda kiracıyım. Başka bir ev aldı onu da satıcam diyor. Ben şerh koydurmak istiyorum. Yalnız orda ikamet etmiyorum. Nasıl engel olabilirim?

Yanıt:

Aile konutu şerhi koyulabilmesine imkan veren niteliklere sahip olmaması nedeniyle, doğrudan şerh koydurmanız olası değil. Ancak yasa, bazı durumlarda eşin tasarruf yetkisinin kısıtlanmasına imkan sağlamakta. İlgili yasa maddesine göre:

Türk Medeni Kanunu madde 199/1:

Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hâkim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir.

Yasa metninden de anlaşılacağı üzere, ailenin ekonomik varlığının korunması ya da eşinizin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla mahkeme, eşinizin tasarruf yetkisinin kısıtlanmasına karar verebilir. Bu sonuca ulaşabilmek için dava açmanız gerekecektir.

Yorum Yapabilirsiniz