Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası

Yazılma Tarihi:
Güncellenme Tarihi: 2015-02-03

Türk Medeni Kanunu, boşanma nedenlerini saymıştır. Sayılı bu boşanma sebepleri, özel ve genel boşanma nedenleri olarak ayrılmaktadır. Özel boşanma nedenlerinden olan zina sebebi ile boşanma ile hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma incelenmişti. Bu yazıda ise, bir diğer özel boşanma sebebi olan suç işleme sebebiyle boşanma incelenecektir.

Yasa;

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler … ve bu sebeplerden ötürü onunla yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.

demektedir.

Madde metninden de açıkça anlaşıldığı üzere kanun, suç işleme nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için şu şartları aramaktadır:

  • Diğer eş, küçük düşürücü bir suç işlemiş olmalıdır,
  • Küçük düşürücü suç işleyen eşle yaşaması diğer eşten beklenememelidir.

Gündeme, hangi suçların küçük düşürücü olduğu konusu gelecektir. Yasa, küçük düşürücü suçu tanımlamamakta ya da sıralamamaktadır. Küçük düşürücü ya da yüz kızartıcı suçlar, toplumsal tabanlı ahlaki değerlerin hoş karşılamadığı, ortaya çıktığı takdirde insanın yüzünü kızartan ve toplum tarafından şiddetli şekilde dışlanmasına sebep olan suçlar diye tanımlanabilir. Örneğin; hırsızlık, cinsel saldırı, cinsel istismar, dolandırıcılık, gibi suçlar bu kapsamda sayılır. Ancak genel itibarla küçük düşürücü sayılmayan suçlar da, olayın özelliklerine göre küçük düşürücü suç haline gelebilir.

Yasanın koyduğu diğer kural; işlenen suç nedeniyle diğer eşten, suçu işleyen eşle ortak hayata devam etmesi beklenememelidir. Örneğin kocası hırsızlık suçunu işlemiş kadın için eğer bu durum onunla yaşamasını çekilir kılmıyorsa, kadın boşanma davası açabilecektir. Aksi halde suç işleme nedeniyle boşanma davası açamayacaktır/davası reddedilecektir.

Bir diğer önemli husus, işlenen suç nedeniyle hüküm kurulmuş olmasının zorunlu olmamasıdır. Açk ifadeyle, evlilik süresi içerisinde bir suç işlenmiş ancak yargılama yapılmamışsa dahi, suç işleme nedeniyle boşanma davası açılmasında sakınca yoktur.

Dava Aile Mahkemesinde görülecektir.

Hak düşürücü süre ise bulunmamaktadır. Ancak, suçun işlendiğinin bilinmesine rağmen çok uzun süre ortak yaşamın devam etmesi halinde, açılacak dava, dürüstlük kuralına uyulmaması nedeniyle reddebilecektir.

İstanbul Barosu levhasına kayıtlı olarak Avcılar, İstanbul'da hukuki faaliyetlerine devam eden Av. Erdem Akçay tarafından oluşturulmuş içeriğin izinsiz kopyalanması yasaktır. Alıntı yapılırken kaynak gösterilmesi gereklidir. Yazar hakkında bilgi için Hakkımızda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.