Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Yazılma Tarihi:
Güncellenme Tarihi: 2014-12-11

Türk Medeni Kanunu, terki bir boşanma sebebi olarak saymıştır. Kanun maddesi:

Madde 164 – Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter * tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim veya noter * , esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilan yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz.

Terk Sebebiyle Boşanmanın Şartları:

  • Terk eden eşin amacı, evlilik birliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemek olmalıdır. Kanunun hükmettiği yükümlülüklerin yanısıra, sosyal ve toplumsal yükümlülükler de bu kapsamdadır.
  • Ortak yaşamın terk edilmesi ya da haklı bir sebebe dayanılmadığı halde ortak konuta dönülmemesi gereklidir. Mevcut bir boşanma davasının bulunması, ayrılık kararı verilmiş olması gibi durumlarda haklı bir sebep vardır.
  • Ayrılık en az 6 ay sürümüş ve bu durum devam ediyor olmalıdır.
  • Hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış olmalıdır.

Ya da;

  • Diğer eşi ortak konutu terk etmeye zorlayan ya da haklı bir sebep bulunmadıı halde geri dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Ortak konuttan ne anlaşılmalıdır?

Terk eden eşe ihtarda bulunan eş, eşinin dönmesi için bağımsız ve şartları uygun bir konutu, ihtardan 4 ay önce hazırlamakla yükümlüdür. Dikkat edilmesi gereken sürenin yanısıra, konutun bağımsız olması gerekliliğidir. Anne baba ile aynı evde yaşanması, bağımsızlığı ihlal eder.

Terk Nedeniyle Boşanmada İhtar:

Terk sebebine dayanarak boşanma davası açılabilmesi için, öncelikle terk eden eşe bir ihtar çekilmeli ve eve dönmesi gerektiği belirtilmelidir. Aksi halde boşanma davasının açılması mümkün olmayacaktır. Terk nedeniyle çekilecek ihtar, hakimden ya da noterden talep edilebilir. Yer önemli değildir. Zira bu bir dava niteliği de taşımaz.

Terk sebebiyle yapılacak ihtarın geçerli olabilmesi için, dönülecek bir evin olması ve adresinin belirtilmesi, yol gideri, 2 ay içerisinde dönmesi gerektiği, davete uyulmadığı takdirde boşanma davası açılacağı belirtilmelidir. İhtarda bulunulabilmesi için, ayrılığın kesintisiz olarak en az 4 ay sürmüş olması gereklidir.

 

Kategori: Boşanma Davası

İstanbul Barosu levhasına kayıtlı olarak Avcılar, İstanbul'da hukuki faaliyetlerine devam eden Av. Erdem Akçay tarafından oluşturulmuş içeriğin izinsiz kopyalanması yasaktır. Alıntı yapılırken kaynak gösterilmesi gereklidir. Yazar hakkında bilgi için Hakkımızda sayfasını ziyaret edebilirsiniz.