Avukat Erdem Akçay

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Dilekçesi

Yazar: Avukat Erdem Akçay - Tarih: Kasım 18, 2014

Zina nedeniyle açılacak boşanma davası, her davada olduğu üzere bir dilekçe ile yapılır. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, özellikle aile hukukunu ilgilendiren mevzularda, davaların birbirlerine benzer yanlarının olduğu kadar, olaya ve kişilere özgü yanlarının da bulunmasıdır. Bu nedenle, dava dilekçesinin mutlaka özenle, konuya ve taraflara uygun şekilde hazırlanması, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirtilen usul kurallarına uygun olması gerekmektedir. Aksi halde, belki dava boşanma ile neticelendirilebilir ancak bir çok konuda hak kayıplarına sebebiyet verilmiş de olabilir. Benzer şekilde hak kayıpları, usul kurallarına uyulmaması nedeniyle de oluşabilir. Zira davanın en önemli aşaması olan dava dilekçesindeki eksikler, davanın reddine bile sebep olabilmektedir.

Kategori: Boşanma Davası

Yorum Yapabilirsiniz