Avukat Erdem Akçay

Zinaya Dayalı Açılan Davada Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Kararı Verilebilir mi?

Yazar: Avukat Erdem Akçay - Tarih: Mart 27, 2018

Türk Medeni Kanunu, boşanma ile ilgili düzenlemelerinde özel ve genel boşanma nedenleri olarak ayrıma gitmiştir. Zina özel boşanma nedenlerinden birisi iken, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni(şiddetli geçimsizlik) genel boşanma nedenidir. Boşanma davasına bakan aile mahkemesi hakimi, taleple bağlıdır.

Eğer boşanma davası Türk Medeni Kanunu madde 161’de belirlenen zina nedenine dayalı olarak açılmış ise, hakim bu madde kapsamında dosyayı değerlendirecek ve kararını verecektir. Zina fiilinin bulunmadığını kanaati oluşmuşsa davayı reddetmelidir. Reddetmeyip, TMK md. 166’daki genel boşanma nedenine dayanarak boşanma kararı verilemez.

Zira Yargıtay da bir kararında:

Davalı-karşı davacı erkek eşin birleştirilen davası Türk Medeni Kanununun 161. maddesinde düzenlenen zina hukuksal sebebine dayalıdır. Türk Medeni Kanununun 166. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı bir davası bulunmamaktadır. Münhasıran özel boşanma sebebine dayalı olarak açılan bir boşanma davasında genel boşanma sebebine dayalı olarak karar verilmesi mümkün değildir. Zira hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır. Davalı-karşı davacı erkek eşin delillerinin zina nedenine dayalı dava çerçevesinde değerlendirilerek sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekir.

şeklinde karar vermiştir.

Yorum Yapabilirsiniz