TCK madde 72 – Ceza Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması

Türk Ceza Kanunu madde 72, dava ve ceza zamanaşımının uygulanmasını ve hesabını düzenlemektedir. Maddede, zamanaşımları için belirlenen sürelerin nasıl hesaplanacağı, dava ve ceza zamanaşımının re'sen uygulanacağı ve ilgilinin rızasının gerekmediği belirlenmektedir.

TCK madde 72 – Ceza Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması

Türk Ceza Kanunu dava zamanaşımı ve ceza zamanaşımının şartlarını belirlerken sürelerden bahsetmektedir. Örneğin kamu davası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda otuz yıl geçmesiyle düşer. TCK madde 72 ise dava ve zamanaşımı ile ilgili maddelerde yer alan sürelerin hesabı ve uygulanma yöntemini belirlemektedir. TCK madde 72/1 öncelikle, dava ve ceza zamanaşımı sürelerinin gün, ay ve yıl hesabıyla belirleneceğine hükmetmektedir. Devamında ise gün, ay ve yıl ile kastedilenin ne olduğu açıklanmaktadır. Buna göre ceza ve dava zamanaşımında:

  • Bir gün, 24 saati,
  • Bir ay, otuz günü,
  • Bir yıl ise resmi takvimin belirlediği yılı,

ifade der.

TCK 72/2 ise dava ve ceza zamanaşımının uygulanmasına değinmektedir. Fıkraya göre dava ve ceza zamanaşımı yaergı merci tarafından re’sen uygulanır. Yani hakim ve Cumhuriyet savcısı, herhangi bir işleme gerek görmeksizin ceza ve dava zamanaşımı sürelerini dikkate alır, işlemi yaparak sonuca başlar. Şüpheli, sanık veya hükümlünün ceza ve dava zamanaşımından vazgeçmesi mümkün değildir. Bilindiği üzere af halinde sanık, af kanunu da izin veriyorsa, aftan faydalanmayıp yargılamanın devamını isteyebilmektedir. Bu imkan, ceza ve dava zamanaşımı için söz konusu değildir.

TCK 72

Zamanaşımının hesabı ve uygulanması
Madde 72- (1) Dava ve ceza zamanaşımı süreleri gün, ay ve yıl hesabıyla belirlenir. Bir gün, yirmidört saat; bir ay, otuz gündür. Yıl, resmi takvime göre hesap edilir.
(2) Dava ve ceza zamanaşımı re’sen uygulanır ve bundan şüpheli, sanık ve hükümlü vazgeçemezler.

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "TCK madde 72 – Ceza Zamanaşımının Hesabı ve Uygulanması" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.