Türk Medeni Kanunu (TMK)

TMK 35 – Gaipliğin Hükmü

TMK 35, usulüne göre yapılmış ilandan sonuç alınamadığı takdirde, kimse hakkında gaiplik kararı verileceğine hükmetmektedir. Bu durumda ölüme bağlı haklar da aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılacaktır. Türk Medeni Kanunu madde 35’e göre hakkında gaiplik kararı verilmiş kimse ölmüş sayılmamakla birlikte, ölüme bağlı hakları bulunanlara, gaiplik kararı ile birlikte, bu haklardan yararlanma imkanı tanımaktadır. Gaiplik…

TMK 34 – Gaiplik İsteminin Düşmesi

Gaiplik isteminin düşmesi ile ilgili TMK 34, bir önceki maddeye göre yapılan ilan süresi dolmadan hakkında karar verilmesi istenen kişinin ortaya çıkması, kendisinden haber alınması ya da bu kimsenin öldüğünün tespit edilmesi halinde, gaiplik istenimin düşeceğine hükmetmektedir. TMK 34 Madde 34- Gaipliğine karar verilecek kişi, ilân süresi dolmadan ortaya çıkar veya kendisinden haber alınırsa ya…

TMK 33 – Yargılama Usulü

Gaiplikle ilgili yargılama usulünü belirleyen Türk Medeni Kanunu madde 33’e göre bir kimse hakkında gaiplik kararı verilebilmesi için mahkemece uygulanacak usulde dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bunlar: TMK 32’de belirtilen ölüm tehlikesi söz konusu ise bu tehlikenin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olmalıdır. Hakkında gaiplik kararı verilecek kişiden uzun süredir haber alınamıyorsa, bu haber…

TMK 32 – Gaiplik Kararına İlişkin Genel Düzenleme (Gaiplik Nedir?)

Gaiplik Nedir? Türk Medeni Kanunu madde 32, gaiplik kararı ile ilgili genel düzenlemeye yer vermektedir. Özellikle miras ve aile hukuku için büyük önem arz eden gaiplik, ölüm gibi, kişiliğin son bulması neticesini doğuran hallerden biridir. Gaibin ölümüne bağlı haklar, aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi kullanılır. Yani gaibin öldüğü tespit edilmemekte ancak sanki ölmüş gibi ölümüne…

TMK 31 – Ölüm Karinesi ve Ölüm Kaydının İptali Davası

Sağ olmanın ve ölümün ispatı ile ilgili maddelerden birisi olan Türk Medeni Kanunu madde 31, ölümün ispatı ile ilgili bir karine getirmektedir. Ölüm karinesi başlıklı maddeye göre bir kimsenin ölümü ispat edilemese bile kişinin ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektirecek bir durum söz konusu ise, kişinin cesedi bulunamasa dahi artık bu kişi ölü sayılır. Ölümün sonuçlarından…

TMK 30 – Sağ Olmanın ve Ölümün Genel İspat Araçları

Sağ olmanın ve ölümün ispatı hususundaki genel ispat araçlarını Türk Medeni Kanunu, madde 30’da düzenlemektedir. İlk fıkraya göre doğum ve ölüm, nüfus sicilindeki kayıtlarla ispat edilir. Dolayısıyla kişinin sağ ya da ölü olduğuna ilişkin bir davada ilk bakılacak yer nüfus kayıtlarıdır. Ancak nüfus kayıtlarının her zaman doğru olmayacağını ya d aher zaman bir kaydın bulunmasının…

TMK 29 – İspat Yükü (Sağ Olmanın ve Ölümün İspatı)

Özellikle miras hukuku alanındaki konularda önem arz eden TMK 29, bir hakkın kullanılabilmesi amacıyla bir kimsenin sağ veya ölü olduğunu veya belirli bir zamanda ya da başka bir kimsenin ölümünde sağ bulunduğunu(miras hukukunda mirasçı olabilmek için mirasbırakanın vefat anında sağ olma koşulu nedeniyle) iddia eden kişi, iddiasını ispat etmek zorundadır. Aşağıdaki kararda da yer aldığı…

TMK 28 – Doğum ve Ölüm (Kişiliğin Başlangıcı ve Sonu)

Kişilik, hukuk koruma altında olan ve kişi olunmasına bağlı olarak sahip olunan değerlerin bütünüdür. TMK 28’e göre kişiliğin başlangıcı için çocuğun tüm varlığı ile anne rahminden ayrılması ve bu ayrılıktan sonra kısa bir süre dahi olsa tek başına yaşaması gereklidir. Kişiliğin sona ermesi ise ölümle olacaktır. Kişiliğin oluşmasında ana rahminden ayrılma anına bakılırken çocuk hak…

TMK 27 – Adın Değiştirilmesi

TMK 27 önemli bir düzenlemeyi barındırmaktadır. Maddeye göre adın değiştirilmesi için haklı bir sebebin ileri sürülmesi gereklidir. Ad veya soyadın değiştirilmesi davası için bir süre görevli mahkemenin tespitinde uyuşmazlık yaşanmış ancak sonuç olarak yetkilinin asliye hukuk mahkemesi olduğu belirlenmiştir. TMk madde 27 ayrıca adın değiştirilmesi ile kişisel durumun değişmeyeceğini de belirlemektedir. TMK 27 2. Adın…

TMK 26 – Adın Korunması

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun “Kişilik” başlıklı birinci bölümünde yer alan bir düzenleme de ad üzerindeki haklardır. TMK 26, ad üzerindeki haklarla ilgili olarak adın korunması kenar başlığını taşımaktadır. TMK madde 26, adı kişilik hakkına dahil bir değer olarak görmekte ve adın korunması için neler yapılabileceğini belirlemektedir. TMK 26 1. Adın korunması Madde 26 –…