TCK madde 71 – Ceza Zamanaşımının Kesilmesi

TCK 71 ile ceza zamanaşımının kesilmesi düzenlenmiştir. Ceza zamanaşımının kesilmesine, infaz için gönderilen tebligatın tebliği, infaz nedeniyle yakalanma ve hükümlünün kasten ve ceza üst sınırı 2 yıldan fazla olan yeni bir suç işlemesidir. Yazıda cezanın infazına engel olan ceza zamanaşımının kesilmesi açıklanmaya çalışılmış, Yargıtay kararlarına yer verilmiştir.

TCK madde 71 – Ceza Zamanaşımının Kesilmesi

TCK madde 71 ile düzenlenen ceza zamanaşımının kesilmesi, cezanın infazına engel olan ceza zamanaşımı tamamlanmadan önce bu sürenin, kanunda belirtilenlerin gerçekleşmesi nedeniyle, yeniden başlamasıdır. TCK madde 68 – Ceza Zamanaşımı kesinleşmiş cezanın infazına engel olmakta. Ancak TCK 71 ceza zamanaşımı süresi dolmadan önce gerçekleşen bazı hallerde ceza zamanaşımının yeniden başlayacağını, yani bu halden önce işlemiş sürenin yok sayılacağını ve zamanaşımına dahil edilmeyeceğini belirlemektedir. Ceza zamanaşımının kesilmesi için TCK madde 71’e göre şu şartlardan birinin gerçekleşmesi gerekir:

  • Cezanın infazı için hükümlüye tebligat gönderilmesi: Eğer ceza zamanaşımına konu olan cezanın infazı için hükümlüye tebligat gönderilir ve tebliğ gerçekleşirse ceza zamanaşımı kesilir. Görüleceği üzere tebligatın, ceza zamanaşımına ilişkin ceza ile ilgisinin bulunması ve tebliğin gerçekleşmesi gereklidir. Birden fazla ceza alınması halinde tebligatın içeriği hangi suça ilişkin cezayı barındırıyorsa, o suç için zamanaşımı kesilir. Eğer bir suç için iki ceza verilmişse(hem hapis hem adli para cezası), hangi ceza için tebliğ gerçekleşirse gerçekleşsin, iki ceza için de ceza zamanışımı kesilir.
  • Hükümlünün yakalanması: Cezanın infazı için hükümlünün yakalanması, yakalanmaya konu cezanın zamanaşımını keser. Başkaca bir cezası varsa, bu yakalanma o ceza için etki göstermez. Dikkat edilmelidr ki yakalanma, infaz amacıyla yapılmalıdır. Aksi halde zamanaşımını kesmez.
  • Yeni suç işlenmesi: Kesinleşen cezası bulunan kişi eğer bu cezanın zamanaşımı süresi içinde başka bir suç işlerse, önceden işlediği suçun ceza zamanaşımı kesilir. Ancak TCK 71/2 nedeniyle zamanaşımının kesilmesi için yeni işlenen suçun kasten işlenmesi ve cezasının üst sınırının 2 yıldan fazla olması gereklidir. Önceki suçun ceza zamanaşımının kesilmesi için yeni suç nedeniyle bir mahkumiyet gerçekleşmelidir. Ceza zamanaşımının kesildiği an ise yeni suçun işlendiği tarih olacaktır. Hüküm tarihi değil.

Sayılan şartlardan biri gerçekleştiğinde, o ana kadar geçen süre yok sayılarak ceza zamanaşımı süresi yeniden başlayacaktır. Hükümlülerden biri için ceza zamanaşımının kesilmesi, diğer hükümlülerin zamanaşımı sürelerini etkilemez.

TCK 71

Ceza zamanaşımının kesilmesi
Madde 71- (1) Mahkûmiyet hükmünün infazı için yetkili merci tarafından hükümlüye kanuna göre yapılan tebligat veya bu maksatla hükümlünün yakalanması ceza zamanaşımını keser.
(2) Bir suçtan dolayı mahkûm olan kimse üst sınırı iki yıldan fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlediği takdirde, ceza zamanaşımı kesilir.

TCK 71 Yargıtay Kararları

“… disiplin ve tazyik hapsinin bir “hapis” cezası olmadığı, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 2. maddesinde tanımlanan “disiplin hapsi” kavramı içinde kaldığının anlaşılmasına göre, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 71. maddesinde düzenlenen ceza zamanaşımının kesilmesine dair hususların disiplin hapsi mahiyetinde olan tazyik hapsi için geçerli olmadığı, 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nun 354/2. maddesinde yer alan ceza zamanaşımı süresinin kesilmesine dair başkaca bir yasal düzenlemenin de bulunmadığı…” Yargıtay 19. Ceza Dairesi 2015/25206 E. 2016/17557 K. 5.5.2016

“… hükümlüler hakkında yakalama müzekkeresi çıkarılmış olmasının ceza zamanaşımını kesen sebeplerden olmadığı, bu nedenle hükümlerin kesinleşme tarihinden itibaren 10 yıllık ceza zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşıldığından …” Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2012/16880 E. 2013/59 K. 7.1.2013

Yazar: Avukat Erdem Akçay

Konu Hakkında Yorum Yapabilirsiniz

Lütfen Dikkat: Form aracılığı ile "TCK madde 71 – Ceza Zamanaşımının Kesilmesi" hakkındaki değerlendirmelerinizi, eklemelerinizi, önerilerinizi ya da yorumlarınızı iletebilirsiniz. Sorularınız için iletişim sayfasını kullanınız.